Hoe behaal je de EPC-norm van 0,6?

Hoe behaal je de EPC-norm van 0,6?

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen wordt op 1 januari 2011 aangescherpt van 0,8 naar 0,6. Een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties is volgens hoofdaannemers B&U, installateurs en ontwikkelaars de beste methode om deze norm te halen. Warmtepompen worden genoemd als populairste installatietechnische oplossing, dakisolatie als geschiktste bouwkundige oplossing. Dit blijkt uit onderzoek voor het BouwKennis Jaarrapport 2010/2011 dat binnenkort verschijnt.[table id=3 /]

Aangescherpte EPC
Den Haag wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Het kabinet streeft dit onder meer na door nieuwbouwwoningen een minimale Energie Prestatie Norm op te leggen. Deze wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Sinds de invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt. Momenteel ligt deze norm op 0,8. Per 1 januari 2011 moeten nieuwe woningen voldoen aan een EPC van 0,6. In 2020 moeten nieuwe woningen ten slotte volledig energieneutraal gebouwd worden.

Combinatie van maatregelen
Om aan de EPC-norm te voldoen, kunnen bouwers meer intelligente installaties gebruiken, zoals zonne-energie, of meer bouwkundige maatregelen nemen, zoals woningisolatie. Uit onderzoek van BouwKennis blijkt dat bijna zes op de tien hoofdaannemers B&U, installateurs en ontwikkelaars vindt dat de norm het beste behaald kan worden door een combinatie van deze twee methoden.

Bijna een kwart denkt dat de EPC-norm het beste behaald kan worden door intelligente installaties. Hoewel installateurs hiermee in de praktijk vanzelfsprekend meer ervaring hebben, kiezen zij hier in verhouding met andere partijen slechts marginaal vaker voor. Een op de tien partijen noemt alleen bouwkundige maatregelen als beste methode om de EPC-norm te halen.

Warmtepomp
Vervolgens is aan partijen die de voorkeur gaven aan intelligente installaties of een combinatie van maatregelen gevraagd wat de beste installatietechnische oplossing is. Ditzelfde is ook gevraagd voor bouwkundige maatregelen, aan partijen die hiervoor of voor een combinatie van de twee kozen.

Als beste installatietechnische oplossing om de EPC-norm te halen wordt de warmtepomp het vaakst genoemd. Dit systeem kan net als een CV-installatie het huis voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen. Als enige partij zien installateurs meer in een lage temperatuur verwarming (LTV). Gemiddeld 18% van de marktpartijen noemt LTV de meest geschikte oplossing om aan de EPC-norm te voldoen. Onder installateurs is dit 30%.

Dakisolatie
Dakisolatie wordt genoemd als beste bouwkundige oplossing om de EPC-norm te halen. Van de hoofdaannemers B&U noemt maar liefst 45% deze oplossing. Van de installateurs is dit 31% en van de ontwikkelaars 21%. Deze laatste marktpartij ziet meer heil in muurisolatie. Opvallend is het hoge percentage ‘anders’ bij ontwikkelaars. Hieronder verstaan zij veelal alle bovengenoemde isolatiemogelijkheden tezamen. Waarschijnlijk achten ontwikkelaars een enkele isolerende maatregel niet voldoende om de EPC-norm te halen.

Trias Energetica
De bouwkolom ziet het meeste heil in een combinatie van bouwkundige en installatietechnische maatregelen om de EPC-norm te behalen in de woningnieuwbouw. Alleen installatietechnische maatregelen zijn hierna het populairst. De bouwkolom lijkt hiermee de trias energetica te volgen, een driestappenplan om klimaatneutraal te worden, hét overheidsdoel in 2020.
Volgens deze leer moet eerst het onnodige energieverbruik worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door woningisolatie. Vervolgens moet de resterende behoefte zo duurzaam mogelijk worden ingevuld. Als dit niet volstaat, moeten fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Voor de nieuwbouwmarkt betekent dit dat een combinatie van bouwkundige en installatietechnische oplossingen (de eerste twee stappen) de beste kans biedt om de EPC-norm te behalen