Museon wordt bedekt met 200 zonnepanelen

Museon wordt bedekt met 200 zonnepanelen

Het Museon in Den Haag staat aan de vooravond van een belangrijke groene ontwikkeling. Tegen het eind van het jaar bevat het dak namelijk 200 zonnepanelen, die jaarlijks 38.000 kWh groene stroom opwekken.

Grootste zonnedak in Den Haag

De plaatsing van de panelen, die eind november van dit jaar voltooid moet zijn, maakt van het dak van Museon het grootste gemeentelijke zonnedak in Den Haag. De totale jaarlijks opgewekte hoeveelheid energie staat gelijk aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 11 Nederlandse huishoudens. De stroom uit de zonnepanelen, zal worden gebruikt om het museum van energie te voorzien.
Samenwerking

Groene toekomst

Het project is mogelijk dankzij een succesvolle samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Eneco, het Museon en het Klimaatfonds Haaglanden. De partijen dragen allen bij aan de financiering van het zonneproject, dat zij als belangrijk beschouwen voor de groene toekomst van Den Haag. Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Door het toepassen van steeds meer duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, wind-, biomassa- en zonne-energie groeit het aandeel duurzame energie in Den Haag.
Perfecte locatie

Zeer geschikte locatie

Het Museon bleek een zeer geschikte locatie voor de installatie van de zonnepanelen, welke vanaf september geplaatst zullen worden. Er is voldoende dakoppervlakte beschikbaar, de oriëntatie ten opzichte van de zon is ideaal en er is geen beschaduwing van hoge gebouwen of bomen in de onmiddellijke omgeving. Tempus, het installatiebedrijf van Eneco, gaat de zonnepanelen installeren.

Bron: EnergieOverheid