Vertraging bij invoer EPG

Vertraging bij invoer EPG

De invoering van de Energie Prestatie Gebouwen (EPG) wordt mogelijk vier tot zes maanden uitgesteld. Dit stelt het Lente-Akkoord, een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van Binnenlandse Zaken, na signalen van NEPROM-leden.

Signalen

Het Lente-Akkoord bereikte het signaal dat de software voor Energie Prestatie Gebouwen (EPG) die per 1 januari 2012 de EPN vervangt, nog niet in de definitieve versie beschikbaar is. Ook sluit de NEN-norm ‘Ventilatie’ nog niet optimaal aan op de EPG. De branche-organisatie van de ontwikkelaars NEPROM heeft deze signalen doorgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. NEPROM wil dat het ministerie de opleverdatum uitstelt of een overgangsperiode vaststelt.

Uitstel Bouwbesluit

Inmiddels heeft het debat in de Tweede Kamer plaatsgevonden over het nieuwe Bouwbesluit en het ziet er naar dat de invoering daarvan opnieuw wordt uitgesteld, vermoedelijk met 4 of 6 maanden. Dat heeft dan ook betrekking op de EPG. De nieuwe EPG moet meer recht doen aan de bouwfysische werkelijkheid.

Bron: Lente Akkoord