Rabobank en PwC: Leegstand stimulans transformatie naar duurzaam vastgoed

Rabobank en PwC: Leegstand stimulans transformatie naar duurzaam vastgoed

De utiliteitsbouw moet inzetten op renovatie, duurzaamheid en kwaliteit om de bestaande panden toekomstbestendig te maken. Dit bepleiten Rabobank en PWC in een gezamenlijk rapport ‘Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw’.

Waardevast vastgoed

In het rapport komen 24 bedrijven uit de gehele bouwkolom aan het woord over de toekomst van de vastgoedsector. Alle ondervraagde bedrijven onderschrijven de stellingen dat duurzame investeringen leiden tot waardevast vastgoed.

Integrale aanpak

In het rapport staat dat een integrale aanpak nodig is: het samenbrengen van Design, Build, Finance, Maintain en Operate in één contract en samenwerking in de keten zijn de belangrijkste succesfactoren. Door alle belanghebbenden in het voortraject te betrekken wordt er realistisch nagedacht over de business case.

Andere verdienmodellen

De auteurs stellen dat er nog onvoldoende in de bouw wordt samengewerkt en dat de focus teveel op winstmaximalisatie op de korte termijn ligt. Andere verdienmodellen zijn nodig, waarbij een projectontwikkelaar eerder een adviserende rol heeft dan een initiërende rol. Verduurzaming zal steeds meer gaan over het transformeren van bestaande bouw.

Hogere huurprijs

Marktpartijen onderschrijven de ontwikkeling dat duurzame panden hoger scoren op huurprijs. Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw- en vastgoedsector gebruikt duurzaamheid momenteel als verkoopargument. Ook stelt zestig procent dat duurzaamheid ‘over vijf jaar geen uniek verkoopargument meer maar een harde voorwaarde om een opdracht te verkrijgen’, blijkt uit onderzoek van Bouwkennis.

Rapport

Lees het rapport hieronder.
Rapport Duurzame Utiliteitsbouw

Bron: Rabobank