Platform Duurzame Huisvesting presenteert Kieswijzer Duurzaamheidstools

Platform Duurzame Huisvesting presenteert Kieswijzer Duurzaamheidstools

Het Platform Duurzame Huisvesting (werkgroep 3) presenteert de Kieswijzer Duurzaamheidstools. Met de kieswijzer krijgt de gebruiker inzicht welke tools voor zijn situatie het meest geschikt zijn. De werkgroep presenteert binnenkort een webtool, zodat gebruikers interactief tot een keuze kunnen komen.

Bruikbare tools

De behoefte aan duurzame gebouwen neemt toe. Partijen, die betrokken zijn bij dit proces, hebben behoefte aan bruikbare hulpmiddelen, die betrouwbare en geloofwaardige resultaten opleveren. Er zijn op dit moment een aantal meetlatten en keurmerken beschikbaar, die verschillende criteria en wegingsfactoren hebben. Volgens de werkgroep kleven er afhankelijk van het toepassingsgebied voor- en nadelen aan een instrument. In de praktijk is het niet duidelijk welk instrument het beste bij hun situatie past. Ook de onderlinge relatie en aanvullende bruikbaarheid tussen de tools is vaak niet helder.

Vraag als vertrekpunt

De keuze van een instrument is afhankelijk van de vraag. Betreft het nieuwbouw of renovatie, speelt CO2-reductie een grote rol of duurzaamheid in brede zin? Soms ligt de focus alleen op het gebouw; wat zijn bijvoorbeeld de locatiekenmerken met betrekking tot transport en logistiek? Volgens de werkgroep moet het vertrekpunt altijd een grondige analyse zijn waarin álle facetten worden bekeken.

Sessie

Op het a.s. symposium ‘Groen vastgoed, goed verhuurd?’ gaan Rob van Bergen en André Derksen van ISSO in op de voordelen van de kieswijzer duurzaamheidstools. In deze interactieve sessie gaan ze in op de vragen: Hoe maak je de vertaling van de ambities van de opdrachtgever naar de juiste tool om die te meten? Met behulp van een vertaalslag van ambitie naar duurzaamheidsaspecten kan de duurzaamheidstool gekozen worden die het beste past.

Filmpje

Bekijk het onderstaande filmpje, waarbij de duurzaamheidsmaatlatten op een rij worden gezet.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting