informatiebron over energie voor de vastgoedsector.

Platform Duurzame Huisvesting presenteert Kieswijzer Duurzaamheidstools

door Wessel Simons op 25 januari 2012 3 reacties

Het Platform Duurzame Huisvesting (werkgroep 3) presenteert de Kieswijzer Duurzaamheidstools. Met de kieswijzer krijgt de gebruiker inzicht welke tools voor zijn situatie het meest geschikt zijn. De werkgroep presenteert binnenkort een webtool, zodat gebruikers interactief tot een keuze kunnen komen.

Bruikbare tools

De behoefte aan duurzame gebouwen neemt toe. Partijen, die betrokken zijn bij dit proces, hebben behoefte aan bruikbare hulpmiddelen, die betrouwbare en geloofwaardige resultaten opleveren. Er zijn op dit moment een aantal meetlatten en keurmerken beschikbaar, die verschillende criteria en wegingsfactoren hebben. Volgens de werkgroep kleven er afhankelijk van het toepassingsgebied voor- en nadelen aan een instrument. In de praktijk is het niet duidelijk welk instrument het beste bij hun situatie past. Ook de onderlinge relatie en aanvullende bruikbaarheid tussen de tools is vaak niet helder.

Vraag als vertrekpunt

De keuze van een instrument is afhankelijk van de vraag. Betreft het nieuwbouw of renovatie, speelt CO2-reductie een grote rol of duurzaamheid in brede zin? Soms ligt de focus alleen op het gebouw; wat zijn bijvoorbeeld de locatiekenmerken met betrekking tot transport en logistiek? Volgens de werkgroep moet het vertrekpunt altijd een grondige analyse zijn waarin álle facetten worden bekeken.

Sessie

Op het a.s. symposium ‘Groen vastgoed, goed verhuurd?’ gaan Rob van Bergen en André Derksen van ISSO in op de voordelen van de kieswijzer duurzaamheidstools. In deze interactieve sessie gaan ze in op de vragen: Hoe maak je de vertaling van de ambities van de opdrachtgever naar de juiste tool om die te meten? Met behulp van een vertaalslag van ambitie naar duurzaamheidsaspecten kan de duurzaamheidstool gekozen worden die het beste past.

Filmpje

Bekijk het onderstaande filmpje, waarbij de duurzaamheidsmaatlatten op een rij worden gezet.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting

 • P.M.Jansen van Veen

  Hoe staat het met de normen voor woningen die al gebouwd zijn?

 • http://www.isso.nl Rob van Bergen

  Beste P.M.,

  Wat bedoel je precies?
  Voor bestaande woningen is er het energielabel dat met name naar energiegebruik kijkt, of GPR-gebouw voor bredere kijk naar duurzaamheid voor de woning.

 • P.M.Jansen van Veen

  Oudere woningen hoeven zover ik nu weet volgens mij nog niet te voldoen aan enige norm.
  Nieuwe woningen horen te voldoen aan steeds strengere normen.
  Graag zou ik zien dat de normen voor bestaande bouw, en met name voor de woningbouw zo snel mogelijk horen te voldoen aan de zelfde normen als voor nieuwbouw gelden.
  Ik hoop dat een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting voor slecht geisoleerde woningen, zoals die nu in den Haag voorgesteld wordt, zo snel mogelijk ingang vindt in heel Nederland. Dit zou een omslag naar energieneutraal / energie+ verbouwen in de hand werken.

Previous post:

Next post: