3 vragen aan: Guus Berkhout, fondsmanager Triodos Vastgoedfonds

3 vragen aan: Guus Berkhout, fondsmanager Triodos Vastgoedfonds

Deze week werd bekend dat het Triodos Vastgoedfonds kampt met een afname van belegd vermogen en rendement. Fondsmanager Guus Berkhout reageert op de berichtgeving.

1. Wat is uw verklaring voor de afname van het belegd vermogen?
Berkhout: “De afname van het belegd vermogen komt enerzijds door afname van het aantal uitstaande aandelen (aandelen die beleggers van Triodos Vastgoedfonds aanhouden) met 9,8 procent. Het overige (deel van de afname) is toe te schrijven aan een waardedaling van het vastgoed in de portefeuille. Door de aanhoudende negatieve berichtenstroom over vastgoed zijn er veel beleggers die ervoor kiezen om uit vastgoed te stappen. Anderzijds merken wij dat er ook nog voldoende investeerders zijn die blijven geloven in duurzaam vastgoed. Tegenover drie miljoen ingekochte aandelen stonden ook twee miljoen nieuw uitgegeven aandelen”.

2. Wat is uw verklaring van het afnemende rendement? 
Berkhout: “Ofschoon duurzaam vastgoed kwalitatief goed vastgoed is, kan het zich toch niet volledig onttrekken aan de waarde correctie die op dit moment in vastgoedmarkt plaatsvindt. Dát duurzaam vastgoed kwalitatief goed vastgoed is, stellen wij vast aan de hand van een leegstandspercentage in de portefeuille van Triodos Vastgoedfonds van slechts 1,7 procent, daar waar de markt kampt met vijftien procent leegstand. Door de hoge bezettingsgraad is de cash flow uit de huurinkomsten stabiel. Het directe rendement van het fonds in 2011 is 6,2 procent. Het dividendrendement voor de aandeelhouder zal op peil blijven”.

3. Hoe ziet u de toekomst van het fonds?
Berkhout: “De vastgoedmarkt is op dit moment een moeilijke markt. Ondanks de negatieve berichten zijn er ook op dit moment hele interessante investeringsmogelijkheden. Wij blijven geloven in de kwaliteiten van duurzaam vastgoed – zowel voor huurders als beleggers- en zien ook veel mogelijkheden om de maatschappelijke vraagstukken die nu spelen in de vastgoedmarkt te koppelen aan vraagstukken uit de (duurzame) energiemarkt en daarmee kansen te creëren”.