Omzet Ballast Nedam in 2011 stabiel, vastgoedinvesteringen dalen

Omzet Ballast Nedam in 2011 stabiel, vastgoedinvesteringen dalen

De omzet van bouwer Ballast Nedam is ten opzichte van 2010 gestabiliseerd. De investeringen in vastgoed zijn in 2011 met negen procent teruggebracht van 232 miljoen euro in 2010 naar 210 miljoen euro.

Hoger dan verwacht

De totale omzet kwam uit op 1,38 miljard euro, terwijl het operationeel resultaat (ebit) toenam met 1 miljoen euro naar negentien miljoen euro. De nettowinst van het concern kwam uit op negen miljoen euro winst, twee miljoen euro hoger ten opzichte van 2010. De resultaten zijn iets hoger dan analisten hadden voorspeld.

Verwachting 2012

Bestuursvoorzitter Theo Bruijninckx sprak van’ barre marktomtandigheden met een toenemende prijsdruk en concurrentie’. Hij verwacht voor 2012 ‘gelijkblijvende resultaten bij een omzet van 1,4 miljard euro in verder verslechterende marktomstandigheden’. Het concern pleitte eind vorig jaar om meer innovatie en samenwerking in het bouwketen.

Daling bouwvolume

Bij het onderdeel ‘Bouw en Ontwikkeling’ verwacht het bedrijf een verdere daling van het bouwvolume, een verslechtering die al in het vierde kwartaal van 2011 is ingezet. Het concern verwacht dat een herstel in de kantorenmarkt langer op zich laat wachten in vergelijking met de woningmarkt. Ze zien wel ‘goede kansen in de wat stabielere renovatie- en onderhoudsmarkt’.

Terugbrengen risico’s

Medio 2011 is Ballast Nedam gestart met wat ze het ‘terugbrengen van de risico’s van de vastgoedontwikkeling’ noemen. Investeringen zijn met negen procent teruggebracht van 232 miljoen euro in 2010 naar 210 miljoen euro in 2011. Deze investeringen zal het komende jaar verder teruggebracht worden.

Onverkocht en onverhuurd

De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in 2011 met veertien miljoen euro gedaald tot 25 miljoen euro. De afbouwverplichtingen bestaan op negen vastgoedprojecten en namen met vier miljoen euro toe tot zeven miljoen euro. Verder bestond het opgeleverde onverkochte vastgoed ten opzichte van eind 2010 onveranderd uit 1 609 m² verhuurde en 1 000 m² onverhuurde commerciële ruimte.

Bron: persbericht Ballast Nedam