Energielabel nieuwbouw per 1 januari 2013 van kracht

Energielabel nieuwbouw per 1 januari 2013 van kracht

Het energielabel voor de nieuwbouw wordt 1 januari 2013 ingevoerd. Het energielabel heeft de nodige consequenties voor de voorbereiding en de uitvoering van het bouwproces.

Kenmerken nieuw energielabel

Het nieuwe label heeft de volgende kenmerken:

  • Binnen het nieuwe label is er een variant voor woningen/woongebouwen en utiliteitsgebouwen. ISSO heeft samen met marktpartijen de varianten ontwikkeld en in de praktijk getest. Deze toetsing is gebeurd bij zeven pilotprojecten, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en AgentschapNL.
  • Binnen het energielabel wordt de oplevertoets een verplicht onderdeel. Bij de oplevering wordt gecontroleerd of de EPC-berekening uit de bouwaanvraag (omgevingsvergunning) daadwerkelijk is gerealiseerd. Bij afwijkingen, moet de EPC bij oplevering herberekend worden.

Getrokken lessen uit de praktijk

Op de website Duurzaam Gebouwd wijst Claudia Bouwens, programmabegeleider Energie & Duurzaamheid bij NEPROM op een aantal lessen die uit voorbereidingsproces getrokken kunnen worden:

  • De EPC-berekening uit de bouwaanvraag klopt niet altijd met het bestek en de bouwtekeningen. Bij oplevering moet op de EPC een herberekening worden uitgevoerd. De EPC-berekening moet één geheel gaan vormen met de rest van het ontwerp.
  • De kwaliteit van de uitvoering van de energiemaatregelen is belangrijk. Fouten bij oplevering zijn kostbaar, die voorkomen kunnen worden door het bouwproces te verbeteren. In het Praktijkboek KopStaartaanpak zijn 20 procesvoorbeelden beschreven (zie:KopStaart Praktijkboek
  • Een aantal beleidsmatige vragen staan open. Hoe gaan we om met kopersopties die van invloed zijn op de EPC? Geef je per woning / woongebouw een energielabel af? Ontwikkelaars zouden koperopties moeten bedenken die EPC-neutraal zijn.

Lerend effect

Bouwens verwacht dat ‘tijdens de eerste maanden na de invoering van het energielabel voor nieuwbouw, een groot deel van de nieuwbouw niet aan de EPC-berekening uit de bouwaanvraag zal voldoen’. Ze verwacht echter dat er ‘vrij snel een lerend effect zal optreden waardoor de bouw- en opleverkwaliteit van de energiezuinige maatregelen verbetert’

Lente-akkoord partners

Eerder dit jaar drongen de partners van de Lente-akkoord al aan op een energielabel voor nieuwbouw. De partijen binnen dit akkoord bereiden een communicatietraject voor. De betrokken partijen rekenen erop dat per 1 april 2012 het ministerie van Binnenlandse Zaken de wettelijke kaders bekend maakt. In 2015 moet 50 procent van de nieuwbouwwoningen energiezuiniger zijn, gemeten naar de bouweisen voor 2007.

Bron: AgentschapNL / Duurzaam Gebouwd