Corporatiewereld onderzoekt grootschalige toepassing zonne-energie

Corporatiewereld onderzoekt grootschalige toepassing zonne-energie

22 woningcorporaties onderzoeken in het pilotproject ‘Zonnig Huren’ het grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen. De overige corporaties kunnen gebruik maken van de ervaringen uit de pilot.

Centrale onderzoeksvragen

Binnen de corporatiesector worden zonnepanelen vooral gebruikt om het collectieve stroomverbruik te dekken. De 22 betrokken corporaties beheren samen 360 duizend woningen en gaan onderzoeken of ze grootschalig zonne-energie kunnen gaan inschakelen. Tijdens de pilot staan (onder meer) de volgende vragen centraal:

 • Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 • Is het gebruik van zonne-energie in huurwoningen exploitabel te maken?
 • Hoe zorg je bij huurders voor draagvlak en vertrouwen in het perspectief van lagere woonlasten (lagere energierekening compenseert hogere huur)?
 • Hoe kunnen juridische belemmeringen opgeheven worden?

Samenwerkende partijen

De pilotgroep wil op basis van de ervaringen goede voorwaarden creëren voor de rest van de corporatiesector. De pilotgroep gaat marktpartijen bij het project betrekken en de financiële haalbaarheid van zonne-energie te onderzoeken. Agentschap NL (Ministerie ELI) ondersteunt het project financieel vanuit het innovatieprogramma zonnestroom. Adviesbureau Atrivé nam het initiatief voor het project en ontwikkelt samen met de woningcorporaties de businesscase.

Deelnemende corporaties

De volgende corporaties doen mee aan de pilot:

 • Talis Nijmegen
 • deltaWonen
 • Woningbelang
 • Woonbedrijf Ieder1
 • Vidomes
 • De Goede Woning Apeldoorn
 • Woonborg
 • Eigen Haard
 • Brabant Wonen
 • De Woonmensen
 • Wold & waard
 • Pré wonen
 • Wetland Wonen
 • De Alliantie
 • Acantus
 • Sité Woondiensten
 • De Woonplaats
 • WoonFriesland
 • Futura Wonen (samenwerkingsverband AlleeWonen, Casade, Wonen Breburg en Zayaz).

Bron: Aedesnet