JLL: Potentie van energiezuinige gebouwen wordt onvoldoende benut

JLL: Potentie van energiezuinige gebouwen wordt onvoldoende benut

Uit onderzoek van Jones Lang LaSalle (JLL) blijkt dat de potentie van de energiezuinige gebouwen nog onvoldoende wordt gebruikt. Gebouwen met een hoger energielabel (A t/m C) scoren niet per definitie hoger dan gebouwen met een lager energielabel. De verklaring daarvoor is een intensiever gebruik en niet-duurzaam gebruik. Met duurzame huurcontracten (‘Green Leases’), waarin meetbare afspraken over duurzaam gebruik staan, kan energie bespaard worden.

Toename kosten verwarming en elektra

Dit blijkt uit een benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen (OSCAR) van Jones Lang LaSalle. De gemiddelde servicekosten was de afgelopen vijf jaar min of meer stabiel rond 35 euro per vierkante meter. Bijna de helft van de servicekosten bestaat uit kosten voor verwarming en elektra (47 procent). Dit is een toename van tien procent ten opzichte van 2004, toen dit percentage nog 36 procent was. De volgende kosten zijn toegenomen: installaties (+24 procent), schoonmaak (+19 procent), verwarming (+9 procent) en elektra (+5 procent). De kosten voor de huismeester (-44 procent), beveiliging (-14 procent) en vuilafvoer (-14 procent) zijn afgenomen.

Benchmark servicekosten

In de benchmark van JLL zijn servicekostengegevens van 272 kantoorgebouwen verwerkt. JLL concludeert dat gebouwen met een energielabel van A t/m C niet altijd lagere energie – en servicekosten hebben. Aanvullend kwalitatief onderzoek maakte duidelijk dat de uitkomsten het gevolg zijn van het hoge serviceniveau van de nieuwe, duurzame gebouwen in combinatie met een intensiever gebruik per vierkante meter vloeroppervlakte. Door het concept Het Nieuwe Werken werken er meer mensen op minder vierkante meters. Dat houdt in dat kantoorgebruikers de integrale huisvestingskosten per fulltime medewerker (fte) als uitgangspunt moeten gebruiken en niet alleen naar de servicekosten per vierkante meter.

Potentie onvoldoende benut

De potentie van duurzaam vastgoed wordt nog onvoldoende benut. Jac Bressers, Head of Property Management van JLL: “We zien dat huurder en verhuurder vaak nog concrete afspraken hebben gemaakt over duurzaam gebruik. Denk hierbij aan afspraken over openingstijden en tijdstippen en delen van het gebouw waar in de avonduren kan worden overgewerkt. Doe je dat niet, dan is het vergelijkbaar met hard en sportief rijden in een energiezuinige auto. Het verbruik ligt dan echt hoger in vergelijking met een minder zuinige auto waarin de chauffeur Het Nieuwe Rijden toepast. In onze ogen is daar dus winst te behalen. Het maken van afspraken over duurzaam gebruik van een gebouw gebeurt door het afsluiten van een duurzaam huurcontract, een zogenoemde ‘green lease’. Eigenaar en gebruiker leggen daarin de verdeling vast van de kosten, de opbrengsten en de risico’s bij het verduurzamen van een gebouw zodat maatregelen meetbaar en controleerbaar worden.”

OSCAR (Office Service Charge Analysis Report)

De benchmark geeft een uitgebreide analyse van de servicekosten over de afgelopen jaren naar kostencomponent en naar gebouwkenmerken, zoals bouwjaar, grootte, aantal verdiepingen, locaties en het energielabel van een gebouw. De cijfers in de benchmark zijn gebaseerd op de eindafrekeningen van de servicekosten over 2010 die in 2011 beschikbaar waren. De analyse is gebaseerd op basis van 272 gebouwen uit de vastgoedportefeuilles van Jones Lang LaSalle, CBRE Global Investments en MVGM. Met de OSCAR kunnen eigenaren de prestaties van hun objecten vergelijken met de gemiddelde prestaties van objecten met vergelijkbare kenmerken. Voor gebruikers is het interessant om de eigen servicekosten te benchmarken aan de markt. Partijen kunnen daarmee zien of ze een marktconforme prijs betalen voor het producten – en dienstenpakket en kunnen daarmee sturen op de kosten.

Rapportage

Bekijk hieronder de rapportage.
JLL_OSCAR_2012

Bron: Jones Lang LaSalle