Column: Zonder klanten geen project….

Column: Zonder klanten geen project….

Door Frank Schoof – Besparen op energie is lastig, enkele branches wellicht daargelaten. Dat weerhoudt velen er gelukkig niet van om hier toch continu mee bezig te zijn. De beloning en het belang zijn immers groot. Zowel voor de onderneming of het huishouden zelf, als voor het algemeen nut. Nuon haakt daar in zijn reclame mooi op in, door het individuele belang en het algemeen belang letterlijk apart te belichamen.

Voor zoiets als stadswarmte speelt dit ook. Wat is eigenlijk het voordeel voor de individuele klant, behalve misschien een goed gevoel over de duurzaamheid? Schiet hij er in de portemonnee iets mee op? Wordt de woning comfortabeler? Is het betrouwbaarder? Maar vooral: hoe en waar is stadswarmte zo te positioneren dat de klant er voldoende voordeel van weet te krijgen? In het kader van de Green Deal Zuid-Holland mag ik meehelpen aan een onderzoek naar de antwoorden op deze vragen.

Al enige tijd is duidelijk dat stadswarmte vooral voor bestaande bouw een toegevoegde waarde heeft in de verduurzaming en beheersing van de woonlasten. Het zou mooi zijn om bestaande woningen uit 1990 of eerder zo te isoleren dat ze een A++label krijgen, maar de investeerder, woningcorporatie of particulier, is daar meestal niet toe bereid. De terugverdientijd wordt te lang en de overlast te groot gevonden. Op zich jammer, maar wel begrijpelijk. Stadswarmte kan dan een oplossing zijn.

Helaas geen rozen zonder doornen: inpassen van stadswarmte in de bestaande bouw is best lastig, zeker als de infrastructuur en de warmteopwekker nog niet aanwezig zijn. Wie doet de voorinvesteringen? Is de overlast niet te groot? En vooral: waar laat je de opwekker? De voorbeelden van verzet tegen productielocaties zijn legio. Dat je daarbij duizenden schoorstenen minder hebt is geen argument waar de omwonenden erg blij van worden.

Zolang de klanten geen voordeel zien in stadswarmte komen er geen nieuwe projecten. Dat moet de sector toch snappen? Wie helpt mee om de warmtelevering in klantvoordelen om te zetten? Suggesties zijn welkom.


Frank Schoof is zelfstandig adviseur en directeur van o.a. Aardwarmte Den Haag