Onderzoek: MVO te weinig toegepast bij facilitaire organisatie

Onderzoek: MVO te weinig toegepast bij facilitaire organisatie

Voor veel werknemers wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen te weinig in de praktijk gebracht binnen hun organisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Facility beleving in Nederland 2012’ van onderzoeks – en adviesbureau Integron.

Onderzoeksuitkomsten

Het onderzoek heeft de volgende uitkomsten opgeleverd:

  • 14 procent vindt dat Facilitair Bedrijf niet duurzaam omgaat met gebruiksproducten
  • 26 procent constateert gebruik duurzame energie binnen bedrijf
  • 15 procent draagt niet bij aan verduurzamen organisatie, 35 procent doet dat wel
  • 44 procent ziet dat hun werkgever het reizen met het openbaar vervoer stimuleert, maar 56 procent constateert dat dus niet.

Tachtig procent van de ondervraagde facilitair professionals geeft aan dat hij binnen het facilitair bedrijf wel bezig is met duurzaamheid en MVO. Niettemin vinden werknemers dat dit nog onvoldoende zichtbaar is in de organisatie. Het onderzoek is gehouden onder 4.400 werknemers (eindgebruikers) en 182 facilitair professionals.

Betrek werknemers meer bij MVO

De waardering voor de facilitaire taken is afgenomen van 7,5 in 2011 naar 7,3 in 2012. Stephan van Gelder, algemeen directeur van Integron: “In zijn algemeenheid zie je dat het facilitair bedrijf aan de zichtbaarheid, maar ook aan de bekendheid van het aanbod van producten en diensten moet werken. Maar dat geldt nog een beetje meer voor MVO. Het lijkt mij zinvol dat organisaties duidelijker laten zien wat ze doen op dat terrein en belangrijker nog: betrek de werknemers bij dat proces. Laat ze hun steentje bijdragen aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo gaat het meer leven en wordt het vanzelf zichtbaar.”

Laaghangend fruit

Eerder heeft Vincent le Noble, onder meer bestuurslid bij FMN, aan facilitair managers geadviseerd om het laaghangend fruit op duurzaamheidsgebied te benutten. Ook eerder onderzoek heeft aangetoond dat facilitair managers een sleutelrol kunnen vervullen bij het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen.

Rapportage Integron

Download het rapport via deze pagina.

Bron: Integron