Green Building Councils: “Europees Ecolabel voor kantoorgebouwen ongewenst”

Green Building Councils: “Europees Ecolabel voor kantoorgebouwen ongewenst”

Een Europees Ecolabel voor kantoorgebouwen is ongewenst. Dit stelt het Europese netwerk van de World Green Building Council, bestaande uit dertig Europese Green Building Councils, waaronder de Dutch Green Building Council, en 3500 bedrijven. Het consortium heeft een brief (zie onderstaande bijlage) geschreven aan de Europese Commissie (EC).

Bezorgdheid

Er is bezorgdheid over zowel de ontwikkeling als de criteria van het Ecolabel. Individueel hebben de certificeringsbureaus al hun bezwaren bekend gemaakt, maar daar kwam geen respons op. De belangrijkste zorgpunten zijn:

  • Een te beperkte scope: 
er is geen integrale benadering om er enkel gekeken wordt naar de milieuprestatie van de bouwelementen afzonderlijk in plaats van een integrale benadering van ontwerp, bouw, beheer en gebruik.
  • Geen goede relatie tussen Ecolabel en bestaande keurmerken, standaarden en wetgeving. Samenhang is volgens de councils essentieel. De criteria in het Ecolabel sluiten onvoldoende aan op bestaande ontwikkelingen en reeds door de markt erkende keurmerken zoals BREEAM, LEED en DGNB. Volgens de councils is de CEN TC 350 norm het aangewezen instrument om te harmoniseren in heel Europa. Een duidelijke strategie op EU niveau (tussen alle DG’s) is noodzakelijk.
  • Bevordering van gemeenschappelijke indicatoren aanpak: het Ecolabel heeft baat bij het erkennen van overkoepelende gemeenschappelijke indicatoren of instanties. Hierdoor worden dubbele inspanningen, tijd en kosten voorkomen
  • Geloofwaardige en nauwkeurige informatie: Het uitgangspunt van het Ecolabel is de twintig procent best presterende kantoorgebouwen op het gebied van energie in heel Europa. Maar volgens de councils is er op dit moment onvoldoende informatie over de prestatie van de bestaande en nieuwe gebouwvoorraad. Er ontbreken duidelijke en geharmoniseerde KPI’s, controle op de processen en erkende assessorvaardigheden.
  • Toepassing beoordelingscriteria: Daarnaast waarschuwt het Europese netwerk dat in veel landen de nationaal bevoegde instanties qua vaardigheden nog niet klaar zijn om de beoordelingscriteria te kunnen toepassen. Het Europese Netwerk biedt zich aan om constructief mee te denken en een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om tot een duurzaam bebouwde omgeving te komen, die aansluit bij de huidige en toekomstige marktbehoeften.

Brief Green Building Councils

Position Letter Ecolabel for Buildings-Final
Bron: Dutch Green Building Council