Onderzoek: Branche brede bereidheid om in energiebesparing te investeren

Onderzoek: Branche brede bereidheid om in energiebesparing te investeren

Uit de Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia blijkt dat er onder een groot aantal branches de bereidheid bestaat om te investeren in energiebesparende –en/of opwekkende maatregelen. Bijna driekwart (71 procent) van de ruim 4600 respondenten staan (zeer) positief tegenover investeringen in energiebesparing – en /of opwekking. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Deze uitkomsten zijn een belangrijk signaal naar de markt, juist omdat de helft van de ondervraagden aangeeft dat haar/zijn organisatie deze maatregelen nog niet heeft geïmplementeerd.

Financieel rendement

Een substantieel deel (71 procent) van de ondervraagden staat (zeer) positief tegenover investeringen in energiebesparing – en /of opwekking. Deze groep verwacht dat de investeringen tot een beter financieel rendement gaan leiden in de toekomst. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Hiermee ligt er voor aanbieders van energiebesparende en – opwekkende maatregelen een potentiele afzet in het verschiet. Een grote groep respondenten (53 procent) werkt namelijk bij organisaties die (nog) geen gebruik maken van één of meerdere duurzame energiebron (nen).

Investeringen

De investeringsbedragen zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en variëren tussen de tienduizend euro tot meer dan een kwart miljoen euro per energieproject. Opvallend is dat bijna een kwart van de respondenten (22 procent) een terugverdientijd accepteert tussen de vijf en zeven jaar. Elf procent accepteert een terugverdientijd van zeven tot negen jaar. Zes procent is zelfs bereid om meer dan negen jaar te wachten voordat de investering ‘eruit’ is.

Combinatie van maatregelen

Bij de keuze van maatregelen zoeken respondenten naar een combinatie van energiebesparende en – opwekkende maatregelen. De meest populaire combinaties zijn isolatiemaatregelen en/of energiemanagement in combinatie met zonne-energie en/of WKO.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt door de meesten niet gezien als een hype, maar als een blijvend iets. Zowel beleid op het gebied van energiebesparing – en energieopwekking als MVO-beleid wordt door een groot deel van de ondervraagden als belangrijk beoordeeld. Duurzaamheid betekent ook dat er geïnvesteerd moet gaan worden in nieuwe product – en dienstontwikkeling. 42 procent van de ondervraagden verwachten dat hun klanten binnen tien jaar een energieneutra(a)l(e) product of dienst gaan eisen.

Financiering

Het voornaamste obstakel om te investeren is de financiering. Ook is er, gezien de huidige recessie, verdeeld of het doorkomen van de huidige recessie niet belangrijker is dat investeren in energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. De wil is er wel, maar een deel van de respondenten stelt zich terughoudend op vanwege de recessie. Anderzijds is al eerder duidelijk geworden dat 42 procent wel binnen afzienbare tijd gaat investeren. Ook omdat zij een hoger financieel rendement verwachten voor hun organisatie na de investering.

Over de Energie Enquête

De Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia is uitgevoerd in december 2011 en januari 2012 en gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Energiebeleid en MVO-beleid binnen de organisatie
 • Huidig en toekomstig gebruik van duurzame energiebronnen en energiebesparende maatregelen
 • Obstakels bij het opstarten en realiseren van duurzame energieprojecten
 • Toekomstige investeringen in energiebesparing – en opwekking en het verwachte financiële rendement
 • Energieneutraliteit van toekomstige producten of diensten
 • Recessie vs. investeren in duurzaamheid

Respondenten

De enquête is ingevuld door 4670 respondenten, afkomstig uit een groot aantal branches. De voornaamste branches zijn: (naar procentuele verdeling):

 • Industrie (29 procent)
 • Bouw & vastgoed (24 procent)
 • Zakelijke dienstverlening & consultancy (13 procent)
 • Overheid (10 procent)
 • Architectuur (8 procent)

Ook professionals werkzaam binnen de energiebranche, groot – en detailhandel, ICT & communicatie behoren tot de respondentengroep. 26 procent van de respondenten is beslisser over maatregelen rondom energie (besparing) binnen de organisatie. 44 procent is adviserend op het energievraagstuk en negen procent is uitvoerder ervan. 21 procent heeft geen beslissende, adviserende of uitvoerende rol.

Download Energie Enquête

Download de Energie Enquête via deze link.