Opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd

Opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd

Per 1 januari 2013 is het energielabel voor nieuwbouw (woning – en utiliteitsbouw) verplicht. Stichting KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) heeft het concept opleveringstoets Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd.

Bepalingen

Vanaf 1 januari volgend jaar gelden voor het energielabel nieuwbouw de volgende bepalingen:

  • De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt berekend volgens de NEN 7120. Dit geldt ook voor utiliteitsgebouwen.
  • Een woningopname moet worden uitgevoerd volgens het ‘protocol voor woningbouw’ (hoofdstuk 8 van de ISSO-publicatie 82.1)
  • Een opname in de utiliteit moet worden uitgevoerd volgens het (‘protocol utiliteitsbouw’ (hoofdstuk 8 van de ISSO-publicatie 75.1)
  • Voor het afgeven van het energielabel is certificering nodig volgens de BRL9500, deel 05. Dit is wettelijk verplicht op grond van de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). Voor utiliteitsgebouwen is deel 06 van dezelfde regeling van toepassing.

De energielabelmethode kan – in bepaalde gevallen – ook worden toegepast op de bestaande bouw om in een hogere energieklasse te komen. Onlangs werd bekend dat de omrekening van de EPC-norm naar het energielabel is gemaakt.

Opnameprotocollen energielabel

Bekijk hieronder de protocollen opleveringstoets voor zowel nieuwbouwwoningen als voor nieuwe utiliteitsgebouwen.

Opnameprotocol Woningbouw

Opnameprotocol Utiliteitsbouw

Bron: persbericht Lente-Akkoord