PROVADA 2012: Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelt concept ‘Green Lease’ verder uit

PROVADA 2012: Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelt concept ‘Green Lease’ verder uit

Tijdens de PROVADA 2012 ontwikkelt de werkgroep ‘Split Incentive’ van het Platform Duurzame Huisvesting het concept ‘Green Lease’ verder uit.

Menukaart met ‘groene’ artikelen

De doelstelling is te komen tot een menukaart met ‘groene’ artikelen die aan een ‘traditioneel’ huurcontract kunnen worden toegevoegd. Tijdens een bijeenkomst op donderdag 7 juni van 14.15 tot 15.00 uur vergaart de werkgroep verdere informatie voor de menukaart en overlegt het met partijen binnen de vastgoedbranche.

Leidraad ‘Green Lease’

Eerder dit jaar werd het eerste resultaat van de werkgroep gepresenteerd, de ‘Leidraad Green Lease’. De werkgroep gaat nu op zoek naar “free floating material”, onderdelen van huurcontracten, bijlagen of allonges die gebruikt kunnen worden als input voor een menukaart. Met een keuzemenu moet het voor verhuurders en huurder gemakkelijker worden om een ‘Green Lease’ af te sluiten. Bekijk hier twee voorbeelden van een Green Lease.

Koepelconvenant

Naar alle verwachting wordt er binnenkort een koepelconvenant ondertekend tussen het Rijk en de vastgoedbranche wordt een link gelegd tussen Rijksbeleid en een standaard ‘Green Lease’. De werkgroep verwacht dat daarmee het draagvlak van een ‘Green Lease’ snel vergroot gaat worden.

Geinteresseerden voor de bijeenkomsten tijdens de PROVADA 2012 kunnen zich via deze pagina aanmelden.