10 tips voor het berekenen van EPC-waarde

10 tips voor het berekenen van EPC-waarde

AgentschapNL heeft op haar website een aantal tips en aanbevelingen gegeven om een EPC-berekening te maken. Energievastgoed heeft 10 tips geselecteerd voor het berekenen van een energieprestatie coëfficiënt.

Tips EPC berekening

  1. Iedere bouwlaag dient als een aparte verwarmde zone gemodelleerd te worden.
  2. Beschouw aangrenzende ruimten die niet verwarmd worden (bijvoorbeeld een aangrenzende berging) in eerste instantie als buiten.
  3. Binnen de EPC-berekening worden alle verblijfsgebieden, badruimte(n) en toiletten meegenomen.
  4. Binnen de EPC-begrenzing mogen nooit sterk geventileerde ruimten liggen. Wanneer ruimten met meer dan 3 dm3/s per m2 (bijv. een garage) geventileerd worden, zijn dit sterk geventileerde ruimtes. Deze worden in EPC-berekeningen gelijk aan buiten beschouwd.
  5. Voor een woongebouw dient één EPC-berekening uitgevoerd te worden. Het is niet toegestaan om in een woongebouw voor elke woning een afzonderlijke EPC-berekening te maken.
  6. Ga uit van de forfaitaire methode voor de berekening van de lineaire koude bruggen. Wanneer wordt uitgegaan van de forfaitaire methode, dient de perimeter en eventueel de hoogte van de kruipruimte ingevoerd te worden.
  7. Nauwkeurig rekenen loont, rekenen met de uitgebreide methode heeft een gunstig effect op de EPC. Wanneer gerekend wordt met de uitgebreide methode, dient naast de perimeter en eventuele hoogte van de kruipruimte voor iedere koudebrug de lengte en bijbehorende psi-waarde ingevoerd te worden.
  8. De meest gunstige aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) is een aangrenzend onverwarmde serre (AOS). Hierbij kan namelijk gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid de ventilatielucht via deze serre voor te verwarmen. Hiervoor zullen uiteraard wel de nodige maatregelen (roosters) aan de serre getroffen moeten worden.
  9. Let op dat bij het invoeren van de scheidingsconstructies die niet aan buitenlucht grenzen de juiste aard van de scheidingsconstructie wordt ingevoerd. Constructies grenzend aan bijvoorbeeld een kruipruimte leiden tot een lager energieverlies dan constructies grenzend aan buiten.
  10. De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte binnen de thermische schil, gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructies. Let op er zijn uitzonderingen, tot de gebruiksoppervlakte behoren niet: 
-De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 meter (uitgezonderd vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.)

Alle tips en aanbevelingen

Bekijk hieronder verdere tips over onder meer bouwkundige maatregelen, installaties, ventilatiesystemen, warmtetapwater en warmtepompen.

Bron: AgentschapNL