Delta Development: “Trek 1 jaar uit om cradle-to-cradle te ontwikkelen”

Delta Development: “Trek 1 jaar uit om cradle-to-cradle te ontwikkelen”

Ontwikkelaar Delta Development ontwikkelt voor de gemeente Haarlemmermeer het cradle-to-cradle kantorenpark Park 20|20. Voor Delta betekende de implementatie van deze filosofie de nodige uitdagingen op organisatorisch en ook financieel gebied.

Certificering materialen

Zachariasse vertelt dat er in 2007 nog bijna geen C2C gecertificeerde materialen voorhanden waren. Delta is samen met aannemer Volker Wessels alle mogelijke leveranciers langsgegaan en hen gevraagd welke producten goed aansluiten bij de C2C–filosofie. Hieruit is een lijst van 33 ‘preferred suppliers’ komen rollen die samen met Delta aan de verdere productontwikkeling en certificatie gaan werken.

Omslag

Deze nieuwe manier van werken betekende een omslag. Het vergt meer coördinatie van een vast bouwteam en regelmatige trainingssessies over de C2C-filosofie. Zachariasse: “Alle bouwteampartners denken mee over het ontwerp en daarin zit een leereffect. Ook heb ik één iemand aangenomen die continu zoekt naar nieuwe producten en met fabrikanten en leveranciers praat om alle specificaties op orde te krijgen”. Zachariasse omschrijft het als een zoekproces: “Stapje voor stapje komen we verder om te vernieuwen en meer efficiency in het proces te krijgen. Voor de constructies maken we gebruik van demontable, lichtgewicht constructies zoals bijvoorbeeld slimline vloeren waarmee we gewicht en materialen sparen, daarnaast kopen we grootschalig in en maken we daarmee financiële ruimte vrij voor materialen, afwerkingen en esthetica etc”.

Verdienmodel

Delta werkt tijdens het project ook met een open begroting. Volgens Zachariasse is er een ‘volledige vrijheid’ over de inkoop. Het vergt volgens hem ‘veel creativiteit om in de huidige economische context met een normaal businessmodel een C2C kantorenpark neer te zetten’. Zachariasse geeft een voorbeeld: “Stel dat een klant tienduizend vierkante meter wil. We vragen de klant naar zijn bedrijfsproces en vragen of hij ook met achtduizend meter uit kan. De meters die je namelijk niet bouwt, die hoef je ook niet te betalen. We rekenen bijvoorbeeld 200 euro per meter bij 8.000 meter in plaats van 180 euro bij 10.000 meter. In totaal is de klant met de laatste optie goedkoper uit. Maar hij heeft kwalitatief betere meters door de toepassing van Het Nieuwe Werken, slimme lay-out etc. Het gaat erom dat de klant zo efficiënt mogelijk in een gebouw zit”.

Extra huur

De ervaringen van de gebruikers van de drie gebouwen is goed. De energiekosten nemen af. Zachariasse maakt een volgend rekensommetje: “Stel je gaat uit van een tien – of vijftienjarig huurcontract en dat de energiekosten met vijf tot zeven procent jaarlijks toenemen. Bij het gebouw van BSH (Bosch Siemens) heb je het over 200 euro/m2 aan bouwkosten. Daar kun je veel mee doen. Als de 200 euro/m2 wordt ‘omgeslagen’ in extra huur per vierkante meter, dan heb je het over 12 á 13 euro extra huur/m2. Voor het gebouw van BSH (7.500 m2) betekent dit een extra huur van 1 ton per jaar”.

Verzuimkosten

Tegen die extra huur staan volgens Zachariasse wel minder verzuimkosten. Een voorbeeld van Siemens, die jaarlijks zo’n 30 miljoen aan personeelskosten heeft. Zachariasse: “Stel dat het gebouw één procent minder ziekteverzuim oplevert, dan bespaar je drie ton euro per jaar aan kosten. Het resultaat is twee ton winst per jaar”. Delta verwacht dat door de toepassing van gezonde materialen de productiviteit toeneemt. De komende drie jaar laat de ontwikkelaar de resultaten op het gebied van arbeidstevredenheid, productiviteit en ziekteverzuim monitoren. Zachariasse: “Maar alleen al de verhuizing zelf heeft een positieve impact op een organisatie. Helemaal als een gebouw licht is en de lucht binnen goed en esthetisch plezierig in een open omgeving”.

Wat adviseert u een collega-ontwikkelaar te doen met C2C?
Zachariasse: “Doe vooral een hoop kennis op. Trek een jaar uit om alle leveranciers en materialen te inventariseren en überhaupt te weten wat er op de markt is. Zorg voor commitment van alle (directies van de) partijen. Zorg ervoor dat je de visie blijft doorvoeren, om te voorkomen dat mensen terugvallen in de automatische piloot van traditioneel bouwen. Zorg dat je zo’n mooi product hebt dat je politiek draagvlak krijgt en het gefinancierd krijgt. Voor ons werkt de crisis mee, want het helpt om een bijzonder product te maken. We hebben een verhaal richting de markt en de beleggers. Het is zaak om dingen anders te doen, zeker als je daar succes mee boekt”.

Presentatie Duurzaam Ontwikkelen

Lees ook deel 1 van het interview met Coert Zachariasse en bekijk hier onder de presentatie van de masterclass die Zachariasse tijdens een NEPROM-dag heeft gegeven.
masterclass duurzaam ontwikkelen

Bron: Platform Duurzame Huisvesting