Delta: “Minstens 60 procent van onze opdrachten is herontwikkeling”

Delta: “Minstens 60 procent van onze opdrachten is herontwikkeling”

Park 20|20 is een geheel nieuw Cradle-to-cradle kantorenpark in de Haarlemmermeer. De inspanningen van ontwikkelaars Delta Development, Volker Wessels en Reggeborgh om C2C te vertalen naar een modern kantorenpark is te prijzen. Maar hoe ziet bestuursvoorzitter Coert Zachariasse de maatschappelijke discussie om de nieuwbouwproductie te temporiseren en vooral te focussen op de bestaande bouw?

Critici zullen zeggen: ‘Is een nieuw kantorenpark in de Haarlemmermeer wel nodig? Op de Beukenhorst staat bijvoorbeeld dertig procent van de kantoorpanden leeg’. Hoe kijkt u tegen zulke kritiek aan?
Zachariasse: “Als je de situatie analyseert verschilt Beukenhorst-West van Beukenhorst-Oost. West wordt herontwikkeld en meer bij de stad betrokken, onder meer door woningbouw. In het Oost-gedeelte worden de gebouwen en de openbare ruimten verduurzaamd. Park 20|20 biedt ook de faciliteiten (o.a. restaurant, supermarkt, sportfaciliteiten en kinderopvang) voor de bedrijven die in Oost gevestigd zijn. Dat is een behoefte is hetgeen blijkt uit onderzoek bij de bedrijven die daar gevestigd zijn”. Vergeet overigens ook niet dat we als ontwikkelcombinatie in deze gemeente ook de totale herontwikkeling van de voormalige Fokker vliegtuig fabriek doen waar we een terrein van 44 ha. met 230.000 m2 bestaande bebouwing volledig herontwikkelen.

Hoe kijkt u tegen de ontwikkelingen aan dat er meer herontwikkeld wordt in plaats van nieuw gebouwd?
Zachariasse: “Je ziet twee ontwikkelingen. Aan de ene kant zie je dat bedrijven behoefte hebben aan Het Nieuwe Werken. Ze willen transparantie, openheid en communicatie. Dat betekent dat een gebouw doorgaans rondom een centraal atrium ontworpen moet worden. Bij veel bestaande gebouwen is dat vanwege de constructie niet mogelijk en kan er niet worden voldoen aan de vraag van vandaag. En je kunt de locatie van een gebouw niet veranderen. En hoewel je maximaal creatief moet zijn bij het nadenken over alternatieve invullingen is onze ervaring wel dat de meeste oplossingen voor herontwikkeling erop neerkomen dat het gebouw gesloopt moet worden en er een nieuw gebouw voor in de plaats komt”. Functieverandering en verdichting zijn dan de aangewezen instrumten om de kapitaalsvernietiging dicht te rekenen.

Maatschappelijke gevoeligheid
Zachariasse is ‘zich bewust van de maatschappelijke gevoeligheid die er om alleen maar verder te produceren. Zachariasse: “Wat ik nieuw maak, moet bijzonder en vernieuwend zijn. In bestaande situaties kijken we ook naar herontwikkeling. Ik schat dat herontwikkeling ongeveer zestig tot zeventig procent van onze opdrachten is. We zijn in ieder geval de grootste herontwikkelaar in de regio Haarlemmermeer”. Zachariasse kijkt terug op de vastgoedproductie van de afgelopen decennia: “Er is te weinig vanuit de klant gedacht en enkel gericht op productie geweest. Als je überhaupt gaat nadenken over het feit van: ‘ga ik aan kantoren, terwijl er in Nederland genoeg leeg staat? Dan moet je alleen iets bouwen wat niet bestaat. En je moet je afvragen of je maatschappelijk wel goed bezig bent, als je meer van hetzelfde produceert, of je krijgt het niet gefinancierd of verkocht”.

Hoe kijken jullie aan tegen het achterlaten van een leeg kantoorpand van een huurder? Is dat geen onderdeel van duurzaamheid?
Zachariasse: “Jazeker. We hebben ook meegedaan aan tenders waarbij we herontwikkeling hebben voorgesteld in plaats van nieuwbouw. In het geval van Fox Vakanties en BSH was dat niet mogelijk. BSH laat twee panden achter. Het ene pand in Zoetermeer heeft een nieuwe invulling gekregen. Het pand in Amsterdam Zuidoost is een soort hal waar nog een oplossing voor gezocht moet worden. Kijk, uiteindelijk kiezen bedrijven op zakelijke gronden om te verhuizen. De business case voor herontwikkeling is van veel dingen afhankelijk. Kan het gebouw anders bestemd, is de waarde waar de eigenaar mee rekent nog wel realistisch? En dan kom je soms tot de conclusie dat het niet lukt”.

Lees ook deel 1 en deel 2 van het gesprek met Coert Zachariasse.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting