5 vragen aan Rob Smit (Agentschap NL): “Aanvragen EIA in 2011 toegenomen”

5 vragen aan Rob Smit (Agentschap NL): “Aanvragen EIA in 2011 toegenomen”

Woensdag 13 juni vindt het Fedec-congres ‘Financiering energiebesparing en duurzame energie in gebouwde omgeving’ plaats. Met een lagere financiële drempel kan er meer energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. Energievastgoed sprak met Rob Smit, projectleider bij Agentschap NL en één van de sprekers op het congres.

1. Wat is het doel van uw lezing bij het congres?
Smit: “Ik hoop dat de deelnemers aan het einde van de dag concrete financiële handvatten hebben om met energiebesparing en duurzame energie aan de slag te gaan”.

2. Kunt u enkele voorbeelden noemen van concrete handvatten?
Smit: “Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) heeft een aanvrager ongeveer 10 procent belastingvoordeel voor investeringen in maatregelen voor energiebesparing of duurzame energie. Het financieringsmiddel ESCo is een goed middel om projecten van de grond te krijgen. Het mooie aan dit model is dat er een contract over de te realiseren energiebesparing wordt afgesloten. Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) heeft de aanvrager tot zo’n negen procent aan belastingvoordeel als deze investeert in milieumaatregelen”.

3. Worden deze fiscale en financiële faciliteiten ook door de markt gevonden en benut?
Smit: “Zowel de EIA als de MIA worden goed benut. De aanvragen voor de EIA zijn in 2011 gegroeid ten opzichte van 2010. De MIA kan in combinatie van een certificeringssysteem als BREEAM-NL worden gebruikt”.

4. Wat voor ontwikkelingen ziet u in de markt met betrekking tot energiebesparing en duurzame energie?
Smit: “Er is een urgentie om energie te besparen. Er is binnen de gebouwde omgeving nog genoeg potentieel om te benutten, maar deze wordt nu nog niet volledig benut. We zien dat vastgoedeigenaren een aantal belemmeringen hebben.”

5. Merkt u dat partijen bepaalde spelregels met betrekking tot de regelingen niet kennen? Heeft u tips?
Smit: “Binnen de EIA zijn er maatregelen die niet op de energielijst staan, maar die wel in aanmerking kunnen komen voor de EIA. Voorwaarde is dat met een berekening wordt aangetoond dat aan de vereiste energiebesparing  wordt voldaan. ”

De bestaande regelingen kunnen volgens Smit goed samen gaan met Green Deals of een programma zoals de Energiesprong. Europese subsidieregelingen bestaan wel, maar daarvoor komen enkel grootschalige wijk – en stadsprojecten voor in aanmerking. Smit benadrukt dat de regelingen generiek zijn en dus beschikbaar voor zowel een kleinschalige MKB-er als een industrieel concern. Smit: “Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zet in op een groen én groei beleid. Door energiebeleid krijgt het bedrijfsleven een economische impuls en wordt de werkgelegenheid gestimuleerd”.

Bekijk hier de EIA-regeling en de MIA-regeling op de website van AgentschapNL.