“10 procent minder huur bij geen overhandiging energielabel”

“10 procent minder huur bij geen overhandiging energielabel”

Huurders van utiliteitsgebouwen en vrije sector woningen hoeven vanaf 1 januari 2013 10 procent minder huur te betalen als de eigenaar geen energielabel bekend maakt. Dit is een van de voorgestelde wijzigingen van het energielabel. De wijzigingen zijn een gevolg van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Verwachte wijzigingen

De onderstaande wijzigingen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Het gaat om de volgende, verwachte wijzigingen:

 1. Energielabel verplicht tijdens overdracht bij notaris. Bij verkoop van een woning moet een energielabel aanwezig zijn. Is er geen label, dan is eigendomsoverdracht bij de notaris niet mogelijk. Het energielabel komt vanaf het begin van het verkoopproces ter sprake.
 2. Bij ontbreken energielabel 10% minder huur
  Huurders van huurwoningen in de vrije sector hoeven maandelijks 10% minder huur te betalen zolang de verhuurder geen energielabel overhandigt. Dit geldt alleen bij nieuwe huurcontracten vanaf 2013. Deze regel geldt ook voor huurders van utiliteitsgebouwen, zoals winkels en kantoren. Verhuurders worden zo extra gestimuleerd om een energielabel aan te vragen. Voor de sociale huur geldt deze 10-procents regeling niet, omdat het energielabel in het puntensysteem is verwerkt.
 3. Individueel óf collectief label bij appartementen
  Bij verkoop of verhuur van appartementen is vanaf 1 januari 2013 zowel een individueel als een collectief label toegestaan. Een Vereniging van Eigenaren (VVE) kan een collectief label aanvragen voor het hele complex. Voorwaarde is dan wel dat de appartementen technisch en bouwkundig voldoende op elkaar lijken.
 4. EPC-berekening niet meer toegestaan
  Bij verkoop of verhuur van een gebouw jonger dan 10 jaar mag tot 1 januari 2013 ook een EPC-berekening (berekening van de energiezuinigheid) worden overhandigd, in plaats van het energielabel. Vanaf 1 januari 2013 is dat niet meer toegestaan.
 5. Energielabel verplicht in advertenties
  Professionele partijen, zoals makelaars, die onroerend goed verkopen of verhuren, zijn verplicht om de klasse van het energielabel (A t/m G) te vermelden in hun advertenties. Dit geldt voor alle gebouwen waarvoor een energielabel is afgegeven.
 6. Label zichtbaar in publieke gebouwen
  Alle gebouwen waarvan een overheid meer dan 500 m2 in gebruik heeft, moeten een energielabel hebben. Dit moet op een plek hangen die voor iedereen zichtbaar is. In andere gebouwen groter dan 500 m2 waar veel publiek komt, zoals winkels of banken, moet een energielabel ook zichtbaar zijn, als dat aanwezig is.

Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen

De wijzigingen zijn een gevolg van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD). Meer informatie over deze richtlijn staat ook in het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Energielabel

Sinds 1 januari 2008 is het energielabel verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van woningen en gebouwen zoals kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Een deel van de gebouwen heeft geen energielabel. Bijvoorbeeld omdat ze sinds die datum niet zijn verkocht of de koper of nieuwe huurder er niet om heeft gevraagd. Uit onderzoek blijkt dat een groen energielabel leidt tot een hogere verkoopprijs.

Dossier energielabel

Bekijk ook ons dossier over het energielabel.

Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving

Bekijk hieronder het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving van de Rijksoverheid.
Plan Van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving Webversie

Bron: AgentschapNL