PROVADA 2012 – Ontwikkelaars Provast en OVG kritisch over BREEAM-NL

PROVADA 2012 – Ontwikkelaars Provast en OVG kritisch over BREEAM-NL

De ontwikkelaars OVG en Provast waren tijdens hun presentatie op de tweede dag van PROVADA 2012 op enkele punten kritisch over de BREEAM-NL certificering.

Provast

Anton Koomen, partner bij Provast, presenteerde de duurzame business case De Monarch, waarvoor het een BREEAM-NL Excellent heeft ontvangen. De kritiekpunten van Koomen komen samengevat neer op de volgende punten:

  • Ontwikkeling op een ‘schoon’, asbestvrij gebied wordt ‘bestraft’, want voor het verwijderen voor asbest worden punten (‘credits’) in de certificering verkregen.
  • In het ontwikkelgebied van De Monarch in Den Haag was er al stadsverwarming aanwezig. Omdat binnen de certificering er geen punten te verdelen zijn voor koppeling aan de stadsverwarming, heeft Provast gekozen voor warmte – en koudeopslag waarvoor wel punten te ontvangen zijn. Volgens Koomen zou de certificering ook punten moeten vergeven voor projecten waar al stadsverwarming aanwezig is.
  • Hergebruik materialen: Volgens Provast is er binnen de certificering onduidelijkheid hoe hergebruik van materialen nu wordt gewaardeerd. Provast scoorde op dit onderdeel het minst goed.
  • Een arbeidsintensief traject. Volgens Koomen heeft de certificering geleid tot een extra investering van 45 euro per vierkante meter. “Dat is een extra architect op het project”.

Koomen was ook een beetje verbolgen over de uiteindelijke certificering: “Als ik deze punten er bij zou optellen, zouden we eigenlijk een Outstanding moeten hebben krijgen”. Provast behaalde op de certificering een score van 79,90 procent. Vanaf 85 procent geldt de ‘Outstanding’ certificering.

Duurzaamheid loont

Anderzijds vielen er ook positieve woorden. Koomen: “De opbrengsten van een certificering zijn uiteindelijk onbetaalbaar. Een project is nu meetbaar duurzaam. De belegger heeft al berekend dat deze certificering 1,5 miljoen euro heeft opgeleverd, omgerekend 75 euro per vierkante meter. Er kan dus geld verdiend worden aan duurzaamheid”.

OVG

Eenzelfde strekking was ook te horen bij de presentatie van OVG, die inging op haar project voor de Hartstichting, ‘het eerste BREEAM-NL Excellent gebouw van Nederland’. Ook OVG beaamt dat een BREEAM-certificering geld kost, maar ook geld oplevert. Naast dat OVG ook moeite heeft met de beoordeling van (hergebruik van) materialen, is een ander belangrijk kritiekpunt dat er verschillen tussen de assessoren (een onafhankelijke, derde partij die voor de Dutch Green Building Council het project beoordeelt) bestaan. Deze zou niet uniform zijn.

Versie 2011 vs 2010

In een reactie op de kritiek zegt Stefan van Uffelen, directeur van de Dutch Green Building Council: “De projecten van Provast en OVG zijn gecertificeerd volgens de normen van 2010. Een aantal opmerkingen zijn al verwerkt in de versie van 2011 van BREEAM-NL Bestaande Gebouw en Gebruik verwerkt. De materialen blijft een aandachtspunt. Eerder dit jaar is de materialentool van Greencalc gelanceerd als een gratis tool. Een hoge score behalen op ‘materiaal’ is nog steeds lastig. Je ziet wel dat de scores voor de ‘herkomst van materialen’ omhoog gaan. In 2010 wordt nog verwezen naar Engelse normen (BREEAM-NL is gebaseerd op het Britse certificeringsysteem BREEAM), maar die zijn uitgebreid in 2011. Een project zoals de First Rotterdam heeft 95 procent van de herkomst kunnen aantonen. De norm is 80 procent”.

En de verschillen in assessments?
Van Huffelen: “De kritiek is terecht, want we merken ook dat niet elke assessment hetzelfde kwaliteitsniveau heeft. We doen zelf als DGBC honderd procent steekproeven op de assessments. Naarmate de assessor slecht werk levert, lopen voor ons ook de kosten op. We gaan nu ook geld vragen voor ‘resubmissions’ (terugsturen van een assessments). De eerste twee ‘resubmissions’ zijn gratis, daarna gaat de assessor ons betalen”.

Binnenkort op deze website een uitgebreider interview met Stefan van Uffelen.