PROVADA 2012 – Huurders Eigen Haard kunnen energiezuinige apparatuur huren

PROVADA 2012 – Huurders Eigen Haard kunnen energiezuinige apparatuur huren

Huurders van woningcorporatie Eigen Haard kunnen energiezuinige apparatuur huren. Tijdens de PROVADA 2012 hebben fabrikant Bosch, Eigen Haard en architectenbureau Rau de intentieverklaring ‘Besparen in huis met goede apparaten’ ondertekend. Dit betreft een eerste pilot van deze samenwerking.

Hogere energielasten

Doel van de pilot is een lagere energierekening voor de huurder en een lagere CO2-uitstoot. Eigen Haard is zich ervan bewust dat de energielasten een steeds grotere component vormen van de woonlasten van de huurder. Nico Nieman, bestuur Eigen Haard: “Onderzoek toont aan dat er in de sociale huursector maar weinig huurders gebruik maken van huishoudapparaten met energielabel A of hoger. De gemiddelde huurder kan zich de hogere aanschafprijs van energiezuinige apparaten waarschijnlijk niet veroorloven, maar zal (bij het gebruik van conventionele apparaten) de hogere energieprijzen wel als eerste voelen. Door het faciliteren van energiezuinige apparaten helpen wij onze bewoners de energielasten zo laag mogelijk te houden”.

Kleine portemonnee

Ronald Wassenaar, Marketing Director Bosch: “Bosch voelt zich verantwoordelijk om het energie- en waterverbruik terug te dringen. Besparen in huis met goede apparaten is een uitgelezen kans om mensen met een kleine portemonnee ook de voordelen van energiezuinige apparaten te laten genieten.”

Grondstoffen

Turntoo treedt op als intermediair tussen beide partijen. De pilot sluit aan bij hun gedachte dat gebruikers diensten afnemen in plaats van producten te kopen. Thomas Rau, oprichter van Turntoo: “Producenten blijven eigenaar van de producten, producten ‘grondstofbanken’ worden en grondstoffen beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Met het Besparen in huis met goede apparaten programma doen we alvast een stap in de goede richting. Het behoud van de grondstoffen zorgt uiteindelijk voor een kostenefficiënt systeem en een lagere huurprijs. Een win-win-win situatie voor alle partijen: de producent, de huurder en het milieu.”

Bron: Eigen Haard