Uit het archief: “Transformatie van kantoor naar studentenwoning financieel haalbaar”

Uit het archief: “Transformatie van kantoor naar studentenwoning financieel haalbaar”

Uit het archief, maar nog steeds relevant: het transformeren van een leeg kantoor naar een studentenhuis is financieel haalbaar, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat stelt de gemeente Amsterdam in het rapport ‘De financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting’.

Belangrijkste factoren

De gemeente Amsterdam heeft de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting. Aan de kostenzijde is dit de aankoopprijs of boekwaarde van een pand in combinatie met de verbouwingskosten. De opbrengsten van studentenhuisvesting komen uit de huur, die wordt bepaald door het WWS-puntenstelsel.

Voorbeeldberekeningen

In het rapport zijn in een aantal voorbeeldberekeningen voor bovenstaande factoren verschillende waarden ingevuld. Ook wordt duidelijk bij welke score een transformatie financieel technisch haalbaar is. De conclusies zijn:

  • Bij afwaardering tot onder € 100 per m² bvo (tegenover een actuele boekwaarde van circa € 1.500 per m² bvo) is transformatie naar studentenhuisvesting financieel haalbaar
  • Bij afwaardering tot € 0,- in combinatie met lagere bouwkosten wordt transformatie naar studentenhuisvesting haalbaar bij een termijn van 5 – 10 jaar
  • De realisatie en kamergewijze verhuur van een vierkamerappartement is financieel gunstiger is dan de twee reguliere vormen van studentenhuisvesting
  • De maximale huurprijs is afhankelijk van het voorzieningenniveau van een woning / kamer. Niet alle voorzieningen zijn relevant voor studenten
  • Een deel van de leegstaande kantoren moet worden gesloopt

Het rekenprogramma is beschikbaar op de website van de Kantorenloods van de gemeente Amsterdam.

Rapport

Bekijk hieronder de volledige rapportage.

Bron: Gemeente Amsterdam