NEPROM ageert tegen nieuw huurrecht retailers

NEPROM ageert tegen nieuw huurrecht retailers

De NEPROM, brancheorganisatie voor ontwikkelaars, ageert in haar Retailvisie 2012 tegen het nieuwe huurrecht, die de huurder van commercieel vastgoed meer vrijheid geeft. Volgens de NEPROM wordt door het wetsvoorstel de herontwikkeling en renovatie van de bestaande vastgoedvooraad bemoeilijkt.

Evenwicht

In haar Retailvisie ‘Van places to buy, naar places to be” staat: “Er dient een evenwicht te zijn tussen de belangen van de retailers en die van de eigenaar van het vastgoed. Op het moment dat een winkelier moet wijken voor het belang van het geheel, dan moet daarvoor een passende vergoeding worden geboden. Maar één winkelier kan niet de verstoorder van het gehele proces zijn”.

Faciliteren

De NEPROM pleit voor regelgeving die herontwikkeling en renovatie van bestaand (winkel) vastgoed faciliteert. De NEPROM pleit voor een “evenwichtige wetgeving waarbij de rechter eerder (bijvoorbeeld na maximaal vijf jaar) een algemene belangenafweging kan maken ten aanzien van het beëindigingverzoek, zonder gebonden te zijn aan limitatieve opzeggingsgronden”.

Winkelmeters erbij

Verder denkt NEPROM dat er per jaar nog minstens 0,5 procent aan de bestaande winkelvoorraad worden toegevoerd. Omgerekend acht procent over een periode van vijftien jaar. NEPROM verwijst daarbij naar de afgelopen tien jaar, toen de groei per jaar uitkwam op 1,5 tot 2 procent per jaar. Hiermee gaat NEPROM voorbij aan een recente oproep van bijvoorbeeld Bouwinvest-bestuursvoorzitter Dick van Hal die oproept ‘geen enkele winkelmeter meer toe te voegen’.

Retailvisie 2012

Bekijk hieronder de gehele Retailvisie van de NEPROM.

Neprom Retailvisie 2012 Van Places to Buy Naar Places to Be