6 vragen aan Bouwinvest: “Geen nieuw winkelvastgoed er meer bij”

6 vragen aan Bouwinvest: “Geen nieuw winkelvastgoed er meer bij”

Bouwinvest is een van de grootste vermogensbeheerders van vastgoed voor institutionele beleggers in Nederland. Binnen de Nederlandse sectorfondsen is de grootste investeerder bpfBouw, het pensioenfonds van de bouwsector. Energievastgoed sprak met bestuursvoorzitter Dick van Hal na afloop van het debat ‘G(r)een deal’. Bij dit debat stond de vraag centraal hoe de overheid de vastgoedwereld beter zou kunnen faciliteren. Van Hal: “De wet – en regelgeving omtrent herontwikkeling moet soepeler. We moeten een volgende vastgoeddip daarmee voor zijn”.

1. Welke belangrijke ontwikkeling ziet u op dit moment in de vastgoedwereld?
Van Hal: “Vooral in de winkelmarkt staan we voor een grote opgave. Online shoppen is in opkomst. Gebieden vergrijzen, met als gevolg winkelleegstand. Wat is gebeurd op de kantorenmarkt, moeten we voorkomen op de winkelmarkt. Ik pleit voor kernwinkelgebieden voor ‘fun shopping’ en boodschappencentra die in de primaire behoeften voorzien. De consequentie is dat we als branche zouden moeten zeggen: geen enkele winkelmeter er meer bij, want we hebben per inwoner genoeg winkelvastgoed. Maar die discipline moet er wel zijn”.

2. U zegt: ‘Geen enkele meter er meer bij’. Maar jullie investeren nog wel in nieuwbouw?
Van Hal: “Qua investeringen in winkels, investeren we in bestaande centra, om die te revitaliseren. We voegen niets toe. De prijzen van het bestaande vastgoed zijn echter nog wel hoog. Wat betreft de verhouding nieuwbouw versus bestaande bouw zitten we op 80 procent bestaande bouw en 20 procent nieuwbouw. Je hebt altijd uitzonderingen, die de regel bevestigen. Maar aan die 80-20 regel mag je ons houden”.

3. Hoe kan de overheid u beter faciliteren?
Van Hal: “We vragen van de overheid meer souplesse als er herontwikkeld moet worden om de centra vitaal te houden. En geen nieuwe belemmeringen opwerpen zoals het nieuwe huurrecht, waardoor de herontwikkeling bemoeilijkt wordt. Nu moet er met huurders overeengekomen worden dat ze een pand uitgaan. Het kost de eigenaar en belegger daardoor meer geld om een huurdersregeling te treffen. Het moet wel betaalbaar blijven”.

4. Uw lobbyorganisatie IVBN heeft zich toch wel verzet hiertegen?
Van Hal: “De IVBN heeft er bij Den Haag wel een punt van gemaakt. Maar ja, er komen zoveel brieven binnen in Den Haag. Het nieuwe huurrecht is geboren uit het idee dat er huurdersgerichter gewerkt moet worden, met als doel om meer meters te verhuren. Ik zeg: laat dat over aan de markt. Als je het goed doet als belegger, dan kun je meer huur vragen. Doe je het minder goed, dan krijg je ook minder huur. Daar moet je als overheid niet tussen gaan zitten.”

5. Wat kan de overheid nog meer doen?
Van Hal: “De wet – en regelgeving kan soepeler. Dan denk ik aan bestemmingsplannen en vergunningverlening voor herontwikkeling. Door de druk op de markt, is het al veel soepeler geworden in vergelijking met vijf jaar geleden. Maar er kan nog meer beweging in gemaakt worden. Ik heb liever dat we die beweging nu maken in plaats van als we weer in een volgende dip zitten”.

6. In hoeverre toetst Bouwinvest haar huurders op MVO en duurzaamheid?
Van Hal: “We kijken zeker naar de huurders die in een centrum komen. Drie of vier Hema’s op een winkelgebied is geen optie. We zijn een lange termijn belegger, dus we kiezen voor lange termijn oplossingen. We kijken naar branchepatronen en elke huurder doorloopt een integriteitstoets. Een toets op MVO en duurzaamheid is er nog niet, maar ik denk wel dat die er over maximaal twee jaar komt. We denken dat je duurzaamheidsbeleid gaandeweg moet implementeren. Als je de lat in één keer hoog legt, wordt het heel moeilijk om dat te behalen qua tijd en financiële mogelijkheden. We hebben nu een realistisch plan op het gebied van MVO en waarover we verantwoording afleggen in ons laatste jaarverslag”.

Vraag aan de lezer

Vraag: Bent u het eens met de stelling “Er kan geen enkele winkelmeter meer bij”?