5 vragen aan Solartech: “Energiedak bespaart 45 kuub gas per m2”

5 vragen aan Solartech: “Energiedak bespaart 45 kuub gas per m2”

Alexander Schiebroek van Solartech International gaf tijdens de beurs Gebouwbeheer in Utrecht een presentatie over het product ‘Energiedak®’. Schiebroek: “Met een energiedak brengen we een WKO-systeem weer in balans. De gemiddelde besparing is 45 m3 aardgas per vierkante meter energiedak per jaar”

1. Wat is ‘Energiedak®’ voor product?
Schiebroek: “Het Energiedak warmt gedurende de dag op door zonnestraling en koelt ’s nachts weer af. De bovenlaag van het dak bestaat uit donkergekleurde en warmte-absorberende dakbedekking. Hieronder bevindt zich een temperatuur geleidend leidingenstelsel dat de zonnewarmte aan de dakbedekking onttrekt. Door deze leidingen stroomt een vloeistofmengsel dat deze warmte transporteert naar een warmte-koude opslagsysteem. Over het algemeen is een warmte –en koudeopslag niet in balans. Met een energiedak krijg je weer balans in een WKO-systeem”. In de winter wordt de warmte via een afgiftesysteem geschikt voor laagwaardige temperaturen terug geleverd (bijv. vloerverwarming).

2. Hoe is het idee ontstaan?
Schiebroek: “We kwamen in een kippenstal een systeem tegen waar de kippenmest werd gekoeld zodat de mest minder ammoniak uitstootte. Hierdoor had de boer minder kosten aan de rechten voor de ammoniak uitstoot. We hebben toen bedacht om een vergelijkbaar systeem op een dak te leggen met daarin koud water, wat door de zon kan worden opgewarmd. De eerste versies hadden grote technische tekortkomingen. Onze huidige versie 2 omzeilt alle aanloopproblemen, en is getoetst en gemodelleerd door de TU Eindhoven”.

3. Wat zijn de voordelen?
Schiebroek: “Je bespaart omgerekend 45 m3 aardgas per vierkante meter energiedak per jaar. De terugverdientijd van het systeem is dan vier a vijf jaar. Over het basissysteem kan ook een amorfe baan van flexibele PV-zonnepanelen gelegd worden. Doordat de PV-panelen gekoeld worden door het leidingsysteem, wordt het PV-rendement met tien tot vijftien procent verhoogd. Het Energiedak® is een flexibel systeem, dat om een onvoorziene dakdoorvoer of airconditioningsysteem kan worden gelegd, onhoorbaar, onzichtbaar, etcetera”.

4. Er staan ongeveer 2.500 WKO’s in Nederland. Zien jullie daar kansen?
Schiebroek: “Het is een groeimarkt van jewelste. Er zijn schattingen dat er in 2020 twintigduizend WKO’s in Nederland zijn gerealiseerd. Van de huidige voorraad is tachtig procent niet in balans. Het is logisch dat ze in onbalans zijn. Het ene jaar is het warmer dan het andere jaar. Het gebruik van het gebouw verandert door Het Nieuwe Werken. Er komt een grotere of kleinere huurder in, die andere apparatuur gebruikt. Dat heeft allemaal zijn weerslag op het functioneren van een WKO”. Onze stelling luidt: “een WKO is alleen bij toeval in balans en is dat in ieder geval tijdelijk”

5. Wie zijn jullie opdrachtgevers?
Schiebroek: “Onze opdrachtgevers zijn woningbouwcorporaties, scholen, overheidsinstellingen en commerciële vastgoedpartijen. Ons product vindt ook aftrekt bij kabel – en telecombedrijven om transformatorhuisjes duurzaam te koelen. Onze olievlek breidt zich ook uit naar Duitsland, waar veel interesse is en waar we samenwerken met een sterke partner Polyfin”.

Solartech International werkt onder meer samen met de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA). Hierdoor heeft Solartech een landelijk netwerk van dakdekkers om de energiedaken aan te brengen.

Vraag aan de lezer

De terugverdientijd van een Energiedak is vier tot vijf jaar. Zou u investeren in een dergelijke oplossing en zo ja, waarom?