6 vragen aan Marcel Engels (UNETO-VNI): “Persoonlijk vind ik zonnepanelen niet mooi”

6 vragen aan Marcel Engels (UNETO-VNI): “Persoonlijk vind ik zonnepanelen niet mooi”

Marcel Engels is voorzitter van UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installatiesector. Energievastgoed spreekt hem na een debat over de kansen van de vastgoedsector in het maatschappelijke vastgoed. Engels: “De grootste energiebesparing is mogelijk door alle bestaande installaties in Nederland goed af te stellen”. Ook is Engels nog kritisch over de doorbraak van zonnestroom. Engels: “Er zijn nog technologische vernieuwingen nodig om voor een echte doorbraak van zonnestroom in Nederland”. 

1. Wat voor kansen ziet u voor de installatiesector in de zorg?
Engels: “We zullen actief blijven in de ‘cure’, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ik zie echter veel mogelijkheden in de ‘care’. We kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarmee kunnen kosten in de ‘cure’ bespaard worden”.

2. Aan wat voor toepassingen denkt u dan?
Engels: “Lichtdementerende mensen zijn bijvoorbeeld goed te helpen met licht – en alarmeringsoplossingen. Een voorbeeldproject is Technologie Thuis Nu in Woerden, een proefproject voor installatietechnische oplossingen. De mogelijkheden zijn gigantisch. De vraag is alleen: wie gaat investeren? De meeste mensen wonen in een huurwoningen en hebben weinig eigen kapitaal. De uitdaging is hoe je het geld dat je bespaart bij de investering krijgt?”

3. Kijkende naar demografische ontwikkelingen kan de vraag naar deze oplossingen toenemen?
Engels: “Dat hoop je. Er komen steeds meer toepassingen, maar de basis van de installateur blijft onderhoud en beheer. De realiteit is dat de nieuwbouwmarkt is ingestort. Degenen die vijf jaar geleden begonnen met energiebesparende producten, zien de vraag daarnaar verder groeien. De woningmarkt kan weer aantrekken als dat door het nieuwe hervormingsplan op gang komt. Via Meer Met Minder proberen we energiezuinige installaties onder de aandacht te krijgen van woningcorporaties. Er is momenteel een grote kantorenleegstand. Een groot deel van de voorraad kan gesloopt worden. Ons standpunt is: renoveren als het kan, slopen als het moet. Er zijn mogelijkheden om vastgoed op goede locaties een tweede leven te geven door duurzame renovatie. Daar spelen installateurs een belangrijke rol in.

4. De installatiesector is heel verdeeld van heel grote installatiebedrijven tot zzp-ers. Hoe kan UNETO-VNI al die belangen behartigen?
Engels: “Er zullen altijd veel verschillende installateurs blijven. Je ziet dat de grote installateurs voor de totale (duurzame) energievoorziening zorgen. Dat is een interessante ontwikkeling. Anderzijds blijven daken lekken en riolen verzakken. Die mensen zijn ook nodig, we vinden het allemaal fijn als ze langskomen. En je hebt installateurs die zich specialiseren in bijvoorbeeld maritieme installaties en bliksembeveiligingsinstallaties”.

5. Uit een onderzoek van Local bleek dat een deel van de geïnstalleerde zonnestroominstallaties niet het beloofde rendement oplevert.
Engels: “Dat geldt voor bijna alle installaties. Ik heb ooit gezegd dat de grootste energiebesparing bereikt kan worden door alle installaties in Nederland goed af te stellen. Dat is erg belangrijk, maar gebouwbeheerders hebben er helaas vaak te weinig oog voor.  Voor zonnestroom geldt hetzelfde. De prestaties van installaties moeten echt goed gemonitord worden en er moet regelmatig onderhoud aan gepleegd worden”.

6. ISSO heeft een handboek opgesteld voor ‘solerteurs’. Hoe gaat de implementatie daarvan?
Engels: “We komen steeds meer installateurs op de zonnestroommarkt. De grote doorbraak blijft tot nu toe nog uit, omdat er nog een technologische slag moet plaatsvinden. Niettemin zie je dat de rendementen verbeteren en dat de zonnepanelen in prijs dalen. Als dan ook de prijs van gas en elektriciteit blijven stijgen wordt een investering echt de moeite waard. De zonnestroommarkt groeit fors, maar op het totaal is het aandeel zonnestroom nog heel gering. Persoonlijk vind ik het huidige aanbod aan zonnepanelen nog niet mooi. Dakpannen en glas waarin PV-cellen zijn geïntegreerd spreken me meer aan, maar dat is nog hartstikke duur en niet rendabel”.

Onlangs werd bekend dat Engels binnenkort afscheid neemt als voorzitter van UNETO-VNI en wordt opgevolgd door Titia Siertsema.