Spies: “Nieuwe eisen energiebesparing moet bouw ‘boost’ geven”

Spies: “Nieuwe eisen energiebesparing moet bouw ‘boost’ geven”

Per jaar moeten er driehonderd duizend particuliere woningen en gebouwen energiezuiniger worden. Ook de 2,4 miljoen corporatiewoningen moeten vanaf 2020 voldoen aan energielabel B.

Nieuw convenant

Dit staat in het nieuwe convenant dat is gesloten tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en markt- en belangenpartijen uit de bouw. Ook moet in 2020 alle nieuwbouw energieneutraal zijn. Het convenant is gesloten tussen het Rijk en Bouwend Nederland, Energie-Nederland, UNETO-VNI, Aedes, De Woonbond, NEPROM, NVB en Vastgoedbelang. Met het nieuwe convenant is de versie uit 2008 vernieuwd.

Doelen

In het convenant zijn de volgende doelen gesteld:

  • Minimaal driehonderd duizend bestaande particuliere koopwoningen en gebouwen worden per jaar energiezuiniger
  • In 2015 is alle nieuwbouw 50 procent energiezuiniger dan in 2007
  • Partijen streven naar energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020
  • Alle corporatiewoningen (2,4 miljoen stuks) voldoen vanaf 2020 minimaal aan energielabel B
  • Vanaf 2020 heeft tachtig procent van alle particuliere huurwoningen een energielabel C of hoger.

‘Boost’

Minister Spies hoopt dat de bouw – en installatiesector een ‘boost’ krijgt doordat een groot deel van de bebouwde omgeving energiezuiniger gemaakt moet worden. In het Lenteakkoord is in totaal tweehonderd miljoen euro gereserveerd voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Hiervan gaat meer dan een derde, zeventig miljoen, naar energiebesparing van nieuwbouwprojecten en particuliere woningen.

Bron: Rijksoverheid
Foto: Wikipedia