5 vragen aan DGBC (deel 1): “Dividend voor certificaten, dat is mijn droom”

5 vragen aan DGBC (deel 1): “Dividend voor certificaten, dat is mijn droom”

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil graag een CO2-handel gaan opzetten in BREEAM-NL certificaten. Directeur Stefan van Uffelen van DGBC: “Mijn droom zou zijn dat we dividend gaan uitkeren aan houders van BREEAM-certificaten”.

1. Met welke reden is het sloopcertificaat gelanceerd?
Van Uffelen: “Met de sloopcertificering worden materialen actiever teruggebracht in de keten. Je krijgt in feite een materialenpaspoort. Voor elk gebouw kan berekend worden hoeveel materiaal terug in de keten kan. Met een sloopcertificaat heb je de te hergebruiken materialen geclaimd om terug in de keten te brengen. Die secundaire sloopmarkt moet er komen, want vanuit Europa komt er een leidraad aan dat vijftig procent van een bouwproject hergebruikt materiaal moet zijn. Het is economisch van belang. Ik zie de gebouwen van nu als de grondstofmijnen van de toekomst. Zo ontstaat er ook een reële economie van leegstaande gebouwen”.

2. De DGBC wil ook een CO2-handel opzetten van BREEAM-NL certificaten?
Van Uffelen: “Mijn droom is om dividend uit te keren op BREEAM-NL certificaten. Iedere houder van een BREEAM-NL certificaat krijgt jaarlijks geld om er een gebouw is gerealiseerd met een lage CO2-uitstoot. De emissiebesparing per pand zou je moeten kunnen verhandelen. Als certificaathebber willen we alle certificaten tegelijk op de markt brengen”.

3. Hoe is er op het idee gereageerd?
Van Uffelen: “We gaan onderzoek doen naar de emissiebesparing onder de gerealiseerde BREEAM-NL projecten die gecertificeerd zijn. We gaan kijken wat we kunnen doen op de VER market (Voluntary Emmission Rights) en de markt van de Domestic Offset is. Het heeft wel structureel meer tijd nodig om emissies op de markt krijgen, maar we gaan daar dit jaar nog een stunt mee uithalen. We hadden bij de overheid een Green Deal hiervoor ingediend, maar deze is niet ondertekend. Er is politiek wel draagvlak, maar bij de ambtenarij blijkbaar nog niet”.

4. Jullie vertegenwoordigen de markt, die als participant invloed uitoefenen op jullie beleid. Hoe houd je als DGBC alle kikkers in de kruiwagen?
Van Uffelen: “Door snelheid te maken. De vastgoedsector wil gewoon wapenfeiten zien. Geen mooie verhalen en visies, maar geef ons wat we nodig hebben. Duurzaamheid moet meetbaar zijn en dan moet de lat hoog gelegd worden. We realiseren vijftig tot zestig procent per jaar als concrete output. Met de sloopcertificering en de CO2-handel ontwikkelen we nieuwe business modellen. Gericht om een positieve kasstroom voor de BREEAM-certificeringen”.

5. Nog enkele laatste woorden?
Van Uffelen: “Ik geloof in certificering. De lat hoog leggen is hartstikke leuk. Het is een soort wedstrijd om met zijn allen de lat hoger te leggen. Daag mekaar uit”.

Vraag aan de lezer

DGBC wil een CO2-handel opzetten in BREEAM-certificaten en vervolgens dividend uitkeren aan certificaathouders. Wat vindt u van dit idee om hun business case (certificering) rendabel te houden? 

Foto: FMM