Column: “Energie wordt opbrengstenpost voor gebouwen”

Column: “Energie wordt opbrengstenpost voor gebouwen”

Onafhankelijk ondernemer Jaap Pannekoek (o.a. voormalig internationaal inkoopmanager verlichting bij Philips) gaat in op de theorie van visionair Jeremy Rifkin en past dit toe op de gebouwde omgeving. 

Door Jaap Pannekoek –  Dat de huidige vastgoedmarkt gestagneerd is en met grote overcapaciteit kampt hoeft een leek als ik in de vastgoed wereld U niet te vertellen. Dat er gesaneerd moet worden is misschien wel nodig. Je kunt het echter ook omdraaien zoals Jeremy Rifkin, onlangs in Nederland kwam toelichten. Deze ‘evangelist’ geeft aan dat het tijdperk van de tweede industriële revolutie aan het einde komt en op dit moment aan het infuus ligt. In sneltreinvaart verstoken we in pakweg 150 jaar wat de aarde in miljoenen jaren geleden heeft gemaakt aan fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Zijn boodschap is duidelijk: We moeten ons gaan voorbereiden en investeren in wat hij noemt de derde industriële revolutie: een ‘distributed’ energie netwerk. Hij trekt hierbij het vergelijk met het gewone internet, maar dan voor energie. Iedereen vraagt en geeft aan het netwerk wat hij nodig heeft of kwijt wil.

Een belangrijke pilaar in zijn verhaal is gebruik te maken van de vrij beschikbare energiebronnen zoals de zon, wind en geothermische warmte. Ook Wubbo Ockels onderschrijft dit en hij is sterk voorstander van kernenergie. Het is gewoon de meest efficiënte oplossing. Niet door nieuwe centrales te bouwen, maar gebruik te maken van de grootste kernreactor voor ons beschikbaar, de zon. Deze staat op een veilige afstand en is vrij van politieke visies of machtsinvloeden op de aarde.

Nu is het vervelende van (elektrische) zonne-energie en wind dat je die vaak opwekt op een moment dat je hem niet nodig hebt. Er wordt op dit moment wereldwijd, en ook zwaar gesteund door de Europese Unie en in Nederland, hard gewerkt aan efficiënte en duurzame opslag. Kan in batterijen maar dit is ook nog niet alles, zeker om grote hoeveelheden energie op te slaan. Hier liggen nu de grote kansen voor onze bestaande en nieuwe gebouwen. Dat wil zeggen het gebouw als producent van energie (door middel van zon, wind en overschot aan warmte), maar ook voor opslag van energie. Hier zijn al wel diverse technieken voorhanden maar er liggen ook nog grote mogelijkheden door gebruik van nieuwe technieken en materialen.

Een voorbeeld hiervan kan water zijn. Dit als versteviging tussen wanden. Maar tevens is water te splitsen in waterstof en zuurstof met overtollige elektrische energie. Op het moment dat het gebouw weer meer energie vraagt dan dat het zelf produceert kun je de waterstof in een brandstofcel weer omzetten in elektrische energie. Er gaat wel wat energie verloren, echter dit is slechts een schijntje in vergelijking met de huidige inefficiëntie van elektrische stroom opwekken en transport via fossiele brandstoffen.

Is misschien nog wat vergezocht, maar op niet al te lange termijn moeten we toch nieuwe materialen en bouwtechnieken ontwikkelen. Want vele huidige materialen worden nu door en van deze fossiele brandstoffen gemaakt. Herman Wijffels nu hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht, bepleitte onlangs weer eens op het energiecongres van de provincie Brabant op het beter-, en hergebruik van onze grondstoffen en afval. Frappant noemt hij de lange termijn doelstelling van China die een factor 20 voor (her)gebruik van natuurlijke grondstoffen nastreeft. Moet ook wel want anders kan de welvaart gewoon niet stijgen met zovele inwoners omdat er dan onvoldoende voorhanden is!

De universiteiten en (technische) hogescholen spelen hier ook een belangrijke rol in. Zo studeerde deze week bij de TU Delft een student af op ramen die elektriciteit opwekken. Deze zogenaamde ‘luminescente’ ramen zijn voorzien van een dunne laag materiaal dat licht opneemt en weer uitstraalt naar smalle zonnecellen die op de randen van de ramen zijn bevestigd. Met een transparante folie en een raamoppervlak van 4 m2 wek je nu al voldoende stroom op voor je computer. Met gekleurde folie kan het effect wel oplopen tot 4,5x zoveel.

Samengevat: Unieke kansen voor ondernemend Nederland. Gebouw wordt een powerplant en meer autonoom. Dat laatste past ook helemaal in de huidige maatschappelijke stromingen. Energie wordt een opbrengstenpost voor het gebouw in plaats van een kostenpost. Je kunt namelijk de overtollige energie ook verkopen op de energiebeurs. Zeker in het geval van piekbehoeftes kan dit zeer lucratief zijn en veel beter rendement dan op dit moment handelen in aandelen!

Met andere woorden: Power to the People by Empowered Buildings!

Jaap Pannekoek is onafhankelijk ondernemer op het gebied van decentrale energie proposities met een brede industriële en inkoop achtergrond.