4 vragen aan Vastgoed Belang: “In 2020 heeft 80 procent van onze leden een C-label”

4 vragen aan Vastgoed Belang: “In 2020 heeft 80 procent van onze leden een C-label”

Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed. Vastgoed Belang vertegenwoordigt ruim dertig procent van de particuliere verhuurders van woningen en 55 procent van alle kantoorverhuurders. Een interview met procesmanager Cees Jonker, die het onderwerp energiebesparing bij Vastgoed Belang ‘handen en voeten geeft’.

1. Welke doelstelling heeft Vastgoed Belang m.b.t. energiebesparing?
Jonker: “In 2020 moet tachtig procent van het bezit van de leden van Vastgoed Belang een energielabel C of beter hebben. Met deze doelstelling behalen we de benodigde reductie van de CO2-uitstoot. Dit is doorgerekend door TNO. Dit aanjaagproject loopt nog tot eind dit jaar door. Dan moeten leden de energiebesparing binnen hun bezit zelf oppakken”.

2. Hoe reageerden de leden op deze doelstelling?
Jonker: “Wisselend. In eerste instantie enthousiast, maar al snel kwam de vraag wie het gaat betalen. Bij het verhuren van een woning kan er een hogere huur gevraagd worden als er wordt geïnvesteerd in de woning. Voor de utiliteitsbouw zijn we met het Platform Duurzame Huisvesting bezig om een handleiding samen te stellen, die de ‘split incentive’ tussen eigenaar en huurder opheft. Een eerste resultaat daarvan is een Green Lease, waarmee eigenaar en huurder bovenop het bestaande huurcontract een aantal duurzame afspraken maken”.

3. Een van de resultaten van het Platform Duurzame Huisvesting is de Leidraad Green Lease. Wat zijn de verwachtingen daarvan?
Jonker: “Het sterke aan een Green Lease ten opzichte van bijvoorbeeld een all-in huur is dat er een bonus-malus systeem aan vast zit. De huurder krijgt een bonus als deze minder energie verbruikt en een malus als er wordt meer verbruikt dan is afgesproken. Dat is ook een stimulans voor vastgoedbeheerders, die een deel van de bonus kunnen krijgen als ze met duurzaamheid aan de slag gaan”.

4. Wat betekenen Green Leases voor de vastgoedmarkt?
Jonker: “Voor de gehele kantorenmarkt leiden Green Leases tot een verbetering van de vastgoedkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het verbeterd binnenmilieu en luchtkwaliteit van een kantoor. Vastgoed Belang richt zich voor doelstelling op de gebouwen die in een duurzame omgeving zijn gelegen (bijvoorbeeld vlakbij een OV-knooppunt). De gemeenten moeten verder zorgdragen dat kantoorparken aantrekkelijker worden door een betere bereikbaarheid, voorzieningen en parkeerplaatsen te realiseren”.