informatiebron over energie voor de vastgoedsector.

Actieplan voor betere ventilatie woningen

door Wessel Simons op 19 juli 2012 2 reacties

in Nieuws

Post image for Actieplan voor betere ventilatie woningen

De ventilatie van de woningen moet drastisch verbeterd worden. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu en minister Spies van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de bouw – en installatiesector, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en consumentenorganisaties hebben hiervoor een actieplan gemaakt.

Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen

Het plan ‘Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen‘ (zie bijlage) richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het Programma van Eisen tot de ingebruikname door bewoners. Het plan moet ervoor zorgen dat opdrachtverlening en in het ontwerp van woningen en gebouwen aan goede ventilatie gedacht wordt en dat deze ventilatie goed wordt geïnstalleerd. Volgens de deelnemers is dit noodzakelijk, omdat er anders soms maatregelen genomen worden die niet altijd bijdragen aan een goede ventilatie. Zo voorkomen goed geïsoleerde vloeren en wanden vocht en schimmel, maar ze kunnen ook de toevoer van verse lucht blokkeren.Ook bewoners worden geinformeerd over het nut van goede ventilatie.

Kwaliteitseis 2015

De bedoeling is dat de afgesproken maatregelen ertoe leiden dat vanaf 2015 alle nieuwe woningen worden opgeleverd met een mechanisch ventilatiesysteem dat voor 100 procent aan de overeenkomen kwaliteitseisen voldoet. Het actieplan kent een doorlooptijd van drie jaar. Het Rijk stelt voor de uitvoering en monitoring 250.000 euro beschikbaar.

Deelnemers

Deelnemende partijen zijn: Aedes (Vereniging van woningcorporaties), BNA (Bond Nederlandse Architecten), Bouwend Nederland, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu, NEPROM (Vereniging van Nederlandse projectontwikkeling Maatschappijen), NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemingen), SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen), Woningborg, Uneto-VNI, VACpunt Wonen, Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Woonbond en de VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten).

Vraag aan de lezer

Het Rijk zet in op een betere ventilatie van woningbouw. Wat kan er nog meer vanuit het Rijk gestimuleerd worden? 

Actieplan

Bekijk het gehele Actieplan.
Actieplan Kwaliteitsverbeteringen Ventilatievoorzieningen

  • http://www.facebook.com/frank.t.selle Frank te Selle

    Een prima bouwbreed initiatief voor de verbetering van ventilatie. Een kritische punt is dat de bestaande bouw volledig buiten beschouwing blijft, terwijl daar juist de klachten vandaan komen.
    Een goed aanvulling is het meenemen van een aanpak voor de bestaande woningbouw, zodat ook deze groep geholpen wordt.

  • Ton Berlee

    waarom wordt er geen gebruik gemaakt van de ervaringen in Duitsland?

Previous post:

Next post: