informatiebron over energie voor de vastgoedsector.

“Inzicht in kosten en baten belangrijkste obstakel verduurzaming”

door Wessel Simons op 11 juli 2012 1 reactie

in Financiering, Nieuws, Onderzoek

Post image for “Inzicht in kosten en baten belangrijkste obstakel verduurzaming”

Vooraf inzicht krijgen in de verwachte kosten en baten is de belangrijkste obstakel voor de verduurzaming van het commerciële vastgoed. Dit blijkt uit onderzoek van het Vastgoedforum Midden-Nederland onder projectontwikkelaars, consultants, makelaars en ambtenaren.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek komen verder de volgende resultaten:

 • De focus ligt meer op energiereductie dan op energie-opwekking. Zeventig procent van de projecten is gericht op energiereductie
 • Bestaand vastgoed verduurzamen wordt vaker uitgevoerd dan duurzame nieuwbouw. Ruim een derde van de ondervraagden is bezig met bestaand vastgoed verduurzamen, 10 procent richt zich op duurzame nieuwbouw
 • De grootste obstakels voor verduurzaming commercieel vastgoed zijn: inzicht krijgen in kosten/baten (54 procent); financiering van verduurzaming (48 procent); gebrek aan technische kennis (19 procent); en problemen met vergunningen en regelgeving (13 procent)
 • Overheid moet zich terughoudend opstellen om duurzaamheidseisen te stellen. De gemeentelijke verplichting om bij renovatie duurzame technieken toe te passen, wordt bijvoorbeeld door 66 procent afgewezen
 • Meer dan driekwart van de ondervraagden vindt dat de gemeenten meer moeten faciliteren, door flexibeler om te gaan met gebruiksvergunningen en bestemmingsplannen

Vastgoedforum Midden-Nederland brengt wetenschap, onderwijs, publieke en private partijen samen, stimuleert activiteiten op vastgoedgebied in de regio en fungeert daarbij als kennis- en netwerkplatform. Bij het forum zijn verschillende prominente partijen aangesloten.

Vraag aan de lezer

Wat vindt u van de uitkomsten van dit onderzoek? Liggen deze voor de hand of levert het verrassingen voor u op?

Bron: Vastgoedmarkt

 • http://www.bosleds.nl/ Erik Bos

  Ik snap niet dat het inzicht in kosten en baten als een groot obstakel wordt gezien bij duurzame maatregelen. Als aanbieder van duurzame verlichtingsadviezen en duurzame verlichtingsoplossingen krijgen mijn opdrachtgevers altijd vooraf gedetailleerde informatie over de financiële gevolgen. Daarbij zijn TCO (Total Costs of Ownership) en de terugverdientijd de belangrijkste gegevens. Ik mag er toch van uitgaan dat de meeste aanbieders in de verduurzamingsbranche hier betrouwbare
  en bruikbare informatie over verstrekken aan hun opdrachtgevers. Voor opdrachtgevers mag op dit vlak dus helemaal geen obstakel ervaren worden.

  Erik Bos, BosLeds

Previous post:

Next post: