WKO-tool brengt mogelijkheden WKO in kaart

WKO-tool brengt mogelijkheden WKO in kaart

Met de WKO-tool kunnen ontwikkelaars en woningeigenaren inzicht krijgen in de mogelijkheden van warmte – en koudeopslag (WKO) voor een project. De WKO Tool Nederland komt uit de koker van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Met de tool kunnen kansen, kosten en terugverdientijden van een WKO-systeem voor een bouwlocatie worden berekend.

Berekening

De tool werkt als volgt: de gebruiker voert de projectinformatie in (aantal huizen/appartementen of bedrijfs-vloeroppervlakte) en de WKO-tool dimensioneert op basis van de bodemopbouw het meest ideale bodemenergiesysteem. Er wordt een indicatieve terugverdientijd en energiebesparing berekend. Ook wordt wat voor beleidsmatige restricties en aandachtspunten zijn.

Wat is WKO?

Warmte- en koudeopslag is een duurzame techniek om gebouwen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Door het hergebruik van de in de zomer opgeslagen warmte en in de winter opgeslagen koude, kunnen forse energiebesparingen worden gerealiseerd. WKO is toe te passen op nieuwbouw en renovatie van woningen, voor kantoren en openbare gebouwen en in de glastuinbouw. WKO kan bij juiste toepassing bijdragen aan de doelstellingen voor energiebesparing en de reductie van CO2 uitstoot. WKO kent twee systemen: een open en een gesloten systeem. Bij een open systeem wordt gebruik gemaakt van warmte/koude van het grondwater. Bij een gesloten systeem worden buizen, zgn. warmtewisselaars, in de bodem geplaatst.

20.000 in 2020

Op dit moment telt Nederland 1.500 open systemen. In theorie kunnen er in 2020 20.000 WKO-systemen gerealiseerd zijn. De praktijk leert dat elk systeem minstens een jaar nodig heeft om in balans te komen.

Bron: AgentschapNL