Blok: EPC 0,4 voor nieuwbouw per 2015

Blok: EPC 0,4 voor nieuwbouw per 2015

Per 1 januari 2015 gaat de energieprestatie coëfficiënt (EPC-norm) voor nieuwbouwwoningen van 0,6 naar 0,4. Dit maakte minister Blok van Wonen onlangs in een Kamerbrief bekend.

Aanscherping EPC-norm

De Tweede Kamer heeft op 19 december 2013 een motie aangenomen van de Kamerleden Paulus Jansen (SP) en Jacques Monasch (PvdA) om de energetische nieuwbouweisen aan te scherpen. Voor utiliteitsgebouwen moet de energieprestatie in 2015 50 procent verbeterd zijn ten opzichte van 2007. De EPC is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw bepaalt, en wordt vastgesteld door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 (utiliteitsbouw) en NPR 5128 (woningbouw) vervangt. Per 2011 gold de 0,6 norm. Een woning met een EPC van 0,6 zou nog maar 60 procent energie verbruiken in vergelijking met een woning met een EPC van 1,0, die in de jaren negentig zijn gebouwd.

Meerkosten vs. energiewinst

Wat vindt de ‘markt’ van de aanscherping? De Lente-akkoord-partners hebben onderzoek laten doen of een EPC-norm van 0,4  ‘kosteneffectief’ is uit te voeren. Uit het door hen ingestelde onderzoek door Arcadis en W/E Adviseurs blijkt de energiewinst niet op te wegen tegen de meerkosten. Bij investeringen in woningen wordt een derde tot twee derde terugverdiend op basis van een beschouwingsperiode van 30 jaar. Het Lente-Akkoord is een privaat-publiek samenwerkingsverband tussen Bouwend Nederland, ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes, NEPROM en NVB Bouw.

Polderen

Blok gaat met marktpartijen in overleg om de aanscherping ‘zo effectief mogelijk’ door te voeren. Verder zegt Blok in de Kamerbrief: “Tegelijkertijd wil ik samen met de marktpartijen verkennen of en in hoeverre een alternatieve route op weg naar daadwerkelijke (bijna)-energieneutrale nieuwbouw per 2020 mogelijk is. Ik zal daarbij bezien of de bepalingsmethode voor de EPC kan worden verbeterd. Immers, het gebruik van de huidige bepalingsmethode voor de EPC voor nieuwbouweisen staat al enige tijd ter discussie, zeker naar gelang de energieprestatie-eisen steeds strenger worden”.

“Weg met die EPC”

Lees hier een recente mening van Jan-Willem Zwang (Green Spread): “Weg met die EPC”.

En een gepeperde mening van Chris Zijdeveld, voorzitter van Stichting Passief Bouwen: “EPC is puur bedrog”

Plus: 2 voorbeelden van een EPC-berekening naar 0,6

Bron: Rijksoverheid
Foto: De ‘Brabantwoning’ met een epc van -0,29.