Links

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante en interessante websites.

www.unitedconsumers.com
Niet alleen in woningen maar ook in gebouwen is energiebesparing belangrijk. Het energielabel toont aan hoe zuinig een woning of bedrijfspand is. Hoe groener het label, des te meer energie u kunt besparen. Op de website van UnitedConsumers Energie leest u alles over het energielabel. Ook vindt u vele handige tips om te kunnen besparen op uw energieverbruik.

www.platformduurzamehuisvesting.nl
Het Platform Duurzame Huisvesting stimuleert kennisdeling over duurzaamheid in de huisvestingsketen. Het platform is een bundeling van koepel-, branche- en kennisorganisaties.

www.oneworld.nl
OneWorld.nl verbindt en mobiliseert mensen om duurzamer te gaan leven, en streeft daarmee naar een rechtvaardige, meer gelijkwaardige en schonere wereld.

www.bouwpuur.nl
Bouwpuur is importeur van onverlijmde massief houtbouw systemen. Met deze systemen is het mogelijk om van hout betere gebouwen te maken: duurzaam, technisch beter, zekerder en gezonder.

www.duurzaamthuis.nl
Bij Duurzaam Thuis kunt u alles lezen over Duurzaam Bouwen, Wonen en Leven.

www.dinnc.nl
Het bureau Dinnc is werkzaam in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. Wij zijn gespecialiseerd in het bouwtechnisch én kostenefficiënt uitwerken van projecten.

www.duurzaamvastgoed.com
Duurzaam Vastgoed is een bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaam vastgoed. Duurzaam Vastgoed brengt actueel nieuws, heeft een specifieke duurzame evenementen kalender en een uitgebreide duurzame begrippenlijst.

www.energieplus.nl
Energie+ is een onafhankelijk vakblad voor energieprofessionals met een technische en beleidsmatige interesse in de verduurzaming van de energievoorziening. De onderwerpen energieopwekking, besparing en efficiency staan hierbij centraal.