Download gratis whitepapers

Op deze site zijn regelmatig whitepapers te downloaden, van zowel de redactie als van partners. Whitepapers zijn kennisdocumenten met achtergrondinformatie of een case over een bepaald onderwerp.

Wilt u ook een white paper via deze site laten downloaden door uw doelgroep? Kijk dan hier voor de mogelijkheden.

Whitepaper: Energiebeheer Gebouwen in vier stappen

In vier stappen naar duurzaam energiebeheer, dat beschrijft de whitepaper van Energiemedia als introductie op de cursusreeks 'Energiebeheer Gebouwen'. Leer zelf wat komt kijken bij het beheren én optimaliseren van de energieprestatie van vastgoed. - ...
Whitepaper IVVD: 'Naar een duurzame school'

Whitepaper IVVD: 'Naar een duurzame school'

Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. De overheveling van het buitenonderhoud is sinds 1 januari een feit. De verantwoordelijkheden en risico’s voor schoolbesturen veranderen daarmee. En wat a...
Rapport: Energiebesparingspotentieel Dienstensector

Rapport: Energiebesparingspotentieel Dienstensector

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel was het o...

Gratis whitepaper: Komt een WKO bij de dokter ...

De WKO Dokter heeft positief nieuws. Na 16 hersteloperaties zijn de oorzaken van slecht functionerende WKO’s op een rijtje gezet in de publicatie ‘Komt een WKO bij de dokter’. Het blijkt dat de meeste slecht draaiende WKO’s eenvoudig te herstellen zijn. ...

Gratis whitepaper: Behaalt uw WKO het maximale rendement?

Functioneert uw Warmte Koude Opslag niet naar verwachting? Dat is niet nodig. In deze white paper leest u wat u kunt doen om het rendement van de installatie te verbeteren. U leest welke berekeningen u kunt toepassen en wat anderen in de praktijk hebben...

Gratis white paper: Collectieve warmte en koude - realisme of surrealisme?

Wat is er nodig voor collectieve warmte- en koudevoorzieningen? Deze white paper is een weerslag van de succesvolle Eneco Masterclass 2012 over dit onderwerp. Hoofdstuk 1: Kan duurzame energie de vraag van de toekomst aan? Hoofdstuk 2: De rol van...

Geld besparen met energiemonitoring

Inzichtelijk maken hoeveel energie uw bedrijf precies gebruikt en wanneer, dat is waar energiemonitoring om draait. Uiteraard krijgt u een overzicht van uw energie-leverancier waarin staat hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt. Maar veel kunt u...

Energie enquete 2012

De Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia is uitgevoerd in december 2011 en januari 2012 en gaat in op de volgende onderwerpen: - Energiebeleid en MVO-beleid binnen de organisatie - Huidig en toekomstig gebruik van duurzame energiebronnen ...