Energieverbruik gebouwen kan met een derde omlaag

Energieverbruik gebouwen kan met een derde omlaag

001
Europa moet de huidige regels voor energiebesparing in woningen en kantoren snel aanscherpen. Daarmee kan het energieverbruik in deze gebouwen binnen tien jaar met een derde verminderen. Dat stellen Europese milieuorganisaties, waaronder Stichting Natuur en Milieu in het manifest Cool Products, Warm Homes dat zij op 14 oktober in Brussel presenteren.

Dit najaar herziet ‘Brussel’ de regels voor energiegebruik in gebouwen. Maar liefst een kwart van het totale energieverbruik van Europa gaat nu op aan het koelen en verwarmen van gebouwen.

Airco
Veel gebouwen in de Europese Unie zijn slecht geïsoleerd en verwarmingssystemen en airco’s verspillen veel energie. Dit kost miljarden euro´s en is slecht voor het klimaat. De huidige Ecodesign richtlijn, die normen stelt voor apparaten, is te slap om de noodzakelijke energiebesparing op gang te brengen. De Europese Unie herziet de komende maanden de energienormen voor gebouwen, boilers, verwarmingen en airco’s.

Met ambitieuze maatregelen kan de jaarlijkse Europese CO2-uitstoot in 2020 met 230 miljoen ton omlaag. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse CO2-uitstoot van Nederland. Een dergelijke vermindering levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het halen van de Europese klimaatdoelen, maar vermindert ook de afhankelijkheid van energie uit onstabiele regio’s.

Boterzacht
Mirjam de Rijk, directeur Stichting Natuur en Milieu: “De Europese Unie heeft nu de kans om energiebesparing goed te regelen. Als ze die laat glippen, liggen boterzachte normen voor isolatie en energieverbruik voor vele jaren vast. Europa maakt zich dan totaal ongeloofwaardig tijdens de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen.”

Het manifest Cool! Products, Warm Homes wordt op woensdag 14 oktober gepresenteerd tijdens een conferentie over energiebesparing in het Europees Parlement in Brussel. Het vraagt de Europese Unie de volgende maatregelen te nemen:
• Stel een verplicht 20 procent energiebesparingsdoel vast voor 2020, net als de verplichte doelen voor CO2-uitstoot en duurzame energie
• Maak meer samenhangende regelgeving en schep heldere verantwoordelijkheden
• Stimuleer forse energiebesparing en renovatie van bestaande woningen in de EU
• Sta alleen de meest efficiënte verwarmingsapparaten en airco’s toe op de Europese markt
• Wijzig financieringsstromen als dat nodig is om energiebesparing te stimuleren.

Bron: coolproducts /manifesto