Europese Commissie verhardt eis voor energie-efficiëntie

Europese Commissie verhardt eis voor energie-efficiëntie

energiezuinigDe Europese Commissie stuurt aan op een bindend doel voor energiebesparing voor de EU-lidstaten, zo blijkt volgens het Financieele Dagblad uit ontwerpvoorstellen die in Brussel circuleren. Instrument bij het besparingsbeleid kan het energiezuiniger maken van 15 miljoen gebouwen in de Unie zijn.

De EU heeft nu al de intentie om 20 procent minder energie te gebruiken in 2020. Maar deze doelstelling is niet hard. De Commissie wilde daar eerder niet aan, vanwege andere hardere klimaatdoelen.

Inmiddels is er een EU-richtlijn voor efficiëntie bij het eindverbruik van energie en energiediensten. Brussel stelde vorig jaar al voor vastgoedbedrijven bij verbouwingen strengere normen voor energie-efficiency op te leggen. De Europese Commissie denkt dat een renovatieslag om 15 miljoen gebouwen in de Unie energiezuiniger te maken, zeker 1,1 miljoen banen oplevert. Hoeveel het initiatief kost, is niet duidelijk.

Overigens lanceert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vandaag in Parijs een actieplan waarmee de landen zich vastleggen op concrete stappen om zuiniger met energie om te gaan en om te komen tot meer hernieuwbare energie. Volgens minister Van der Hoeven (EZ), die als voorzitter optreedt tijdens de tweedaagse IEA-bijeenkomst, moeten de industrie en burgers bewuster worden van de urgentie van de klimaatdoelen. De minister benadrukt dat de energiesector 60 procent van het broeikasgasprobleem veroorzaakt en dus ook gehouden is bij te dragen aan een oplossing. Dat vereist wereldwijd tot 2030 investeringen van euro 7000 mrd, maar daarvan wordt volgens de minister 80 procent terugverdiend door besparing op brandstoffen.

Bron: VEMW