Energiebesparing woningen kan beter

Energiebesparing woningen kan beter

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt van de circa 1 miljoen Nederlandse woningen met een energielabel één op de drie in energieklasse E, F of G. Dat betekent dat het energieverbruik nog altijd relatief hoog is.

Van alle Nederlandse woningen met energielabel heeft 11 procent een label met klasse A++, A+, A of B. Voor deze woningen zijn weinig energiebesparende maatregelen mogelijk. De grootste groep valt in klasse C of D.

Energielabel verplicht

Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel kunnen tonen aan de koper of huurder. Ook particuliere verhuurders zijn daartoe verplicht. Vanaf 1 januari wordt een verbeterd energielabel gelanceerd.