Convenant duurzaam bouwen in de gemeente De Bilt

Convenant duurzaam bouwen in de gemeente De Bilt

Woonstichting SSW, BNA, Bouwend Nederland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Utrecht en De Bilt hebben het convenant Duurzaam Bouwen ondertekend.

Dit convenant is een geactualiseerde versie van de eerder afgesloten samenwerkingovereenkomst uit 2006. In het convenant staat welke ambities de deelnemende partijen hebben en hoe zij deze ambities willen realiseren. Voor de periode van 2010-2014 leggen de convenantpartijen de uitvoering vast in een uitwerkingsprogramma.

Bouwend Nederland Amersfoort e.o., en ook het regiokantoor in Randstad Noord, maken zich sterk om de achterban bestaande uit bouwondernemingen te informeren en enthousiast te maken voor duurzaam bouwen. Ook de Bond van Nederlandse Architecten levert een bijdrage door haar leden te stimuleren tot deelname aan het convenant en hen voor te lichten over duurzaam bouwen en de uitvoering daarvan.

Wethouder Ditewig (De Bilt) is verheugd met het initiatief: “De eerste voorwaarden voor duurzaam bouwen zijn afhankelijk van de beslissingen die de overheid en organisaties nemen. Maar ook bewoners vervullen een belangrijke rol om optimaal de mogelijkheden van duurzaamheid in hun huis te benutten. Als gemeente hebben wij ons daar bij het vorige convenant voor ingespannen en wij zijn blij dat de hier aanwezige partijen daar samen met ons een vervolg en een nieuwe impuls aan willen geven.”

bron: persbericht