Column: Woningcorporaties, verduurzaam en verenigt U!

Column: Woningcorporaties, verduurzaam en verenigt U!

Steeds meer woningcorporaties ontdekken de voordelen van een eigen energiebedrijf. Met een eigen energiebedrijf kan bijvoorbeeld zeggenschap worden behouden en blijven de energielasten voor bewoners laag.

Standaardisering
Doordat er nauwelijks kennis en ervaring wordt gedeeld, is het opzetten en exploiteren van een eigen energiebedrijf nu echter nog een tijdrovend en kostbaar proces. Ik pleit daarom voor standaardisering in de sector, wat een eigen energiebedrijf voor woningcorporaties voor elk project tot een aantrekkelijke en winstgevende optie maakt.

Een korte zoektocht op Aedesnet.nl laat zien dat woningcorporaties er van alles aan doen hun (bestaande) woningvoorraad te verduurzamen. ‘Bijna 20 procent van huizenvoorraad SEW-zuiniger’ kopt de website op 23 april. ‘Friese huurders wekken eigen stroom op’ en ‘Domesta verduurzaamt en verlaagt woonlasten’ enige dagen eerder. Als we echter in het dossier Energiebesparing en duurzaamheid zoeken op ‘energie bv’ komen we in een ongevulde map ‘experimenten’. ‘Nog in uitvoering’ staat erbij. En dat terwijl steeds meer woningcorporaties de voordelen ontdekken van een eigen energiebedrijf.

Het oprichten van een eigen energiebedrijf is niet ingewikkeld, maar er moet wel veel worden geregeld om het energiebedrijf daadwerkelijk energie te laten produceren én deze energie te leveren aan de bewoners. Die activiteiten zijn voor een groot deel gelijk voor elk energiebedrijf en vragen om kennis van fiscale, bedrijfseconomische, juridische en organisatorische zaken.

Exploitatiemodellen
Dan denk ik bijvoorbeeld aan het opstellen van energieleveringscontracten, het werken met exploitatiemodellen en het belang van goede bewonerscommunicatie. Kennis van wet- en regelgeving is onmisbaar. Uitgezocht moet worden welke subsidies beschikbaar zijn en wat de optimale koppeling is met het Woning Waardering Stelsel (WWS) en de Waarborg Sociale Woningbouw (WSW). En wat te denken van de invloed van het toegestane werkgebied woningcorporaties, de Warmtewet en de EPBD? Er is veel om rekening mee te houden!

Het is een worsteling voor woningcorporaties. Ze hebben zich te houden aan verplichtingen uit akkoorden met overheden en ze hebben te maken met positieve en negatieve prikkels vanuit wetgeving en stimuleringsregelingen. En dat niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor een portefeuille in bewoonde staat.

De corporaties opereren allemaal binnen hetzelfde bestel. Desondanks voert elke afzonderlijke woningcorporatie zijn eigen zoektocht naar een optimale en werkbare situatie rondom het opzetten en het exploiteren van een energiebedrijf. Het is inefficiënt en kostbaar dat de kennis en ervaring uit goedlopende projecten niet gebruikt wordt voor nieuwe inititatieven in de sector.

Winstgevend
Ik stel voor dat de woningcorporaties niet langer elk het wiel hoeven uit te vinden, maar gebruik maken van alles wat reeds is bedacht en gemaakt. En dat deze gegevens worden ingezet om de vervolgens vrijgekomen tijd te kunnen besteden aan het optimaliseren van de projectgebonden omstandigheden die niet kunnen worden gestandaardiseerd en gekopieerd. Zo kan het opzetten en exploiteren van een energiebedrijf voor alle woningcorporaties en voor elk project een overzichtelijk proces worden dat winstgevend is bovendien. Misschien kan de start worden gemaakt in het mapje ‘energie bv’ op Aedesnet.nl?

ir. Paul Kengen (Msc) is partner van Local en is gespecialiseerd in de oprichting en exploitatie van duurzame gebouw- en gebiedsgebonden energiebedrijven. Paul werkte onder meer voor Corus Steel en Heineken voordat hij in 2005 – EnerQuest oprichtte. In 2009 ging EnerQuest met Extravert CSC en Draard Greensprint verder onder de naam Local. Paul Kengen is naast zijn werk voor Local ook actief als bestuurder van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.