“Vraag naar duurzaam vastgoed groeit”

“Vraag naar duurzaam vastgoed groeit”

Exploitatiekosten gaan een grote rol spelen bij de ontwikkeling van duurzaam vastgoed. Dat zegt Gertjan Harder (Brink Groep) in een interview met EnergieVastgoed.nl.

Bij de ontwikkeling van een vastgoedproject wordt meestal meer gestuurd op investeringskosten dan op exploitatiekosten. Dat leidt vaak tot hogere exploitatiekosten dan gewenst. Sturing op exploitatiekosten aan het begin van het proces is dan ook van groot belang, vindt adviesbureau Brink Groep. Duurzaamheid speelt daarin een rol. Daarom is de analysemethode Sustainable Life Cycle Economy (SLiCE) ontwikkeld, die onder andere de effecten van duurzaam bouwen zichtbaar maakt in diverse scenario’s.

Prijsontwikkelingen
De exploitatiekosten van een gebouw bestaan uit de kapitaallasten van de investering, de kosten voor aanpassingen, onderhoud, energie, water, schoonmaak en beheerskosten. Slice is een tool om de verwachte prijsontwikkelingen van de diverse onderdelen inzichtelijk te maken. De tool kan bijvoorbeeld laten zien wat het effect is van verschillende stijgingen van de energieprijzen. Dit heeft grote invloed op de rentabiliteit van de investering.

Mentaliteit
Gertjan Harder is senior kostenadviseur bij Brink groep en legt uit wat de achtergrond van Slice is. “Het is een manier van denken, een mentaliteit, waarin je kijkt naar de lange termijn, in plaats van alleen naar de korte termijn. De afgelopen 15 jaar hebben bewezen dat korte termijn-denken niet werkt. Er staan immers miljoenen vierkante meters kantoorruimte leeg. Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol in de exploitatie spelen. Slice beschouwt alle relevante kosten én opbrengsten, dus naast huur bijvoorbeeld ook subsidies en vergoedingen.”

Duurzaamheid bestaat uit een aantal aspecten die niet of nauwelijks meetbaar zijn, zoals een gezonder binnenklimaat of een beter imago. Harder: “Een van de meetbare aspecten in de exploitatie zijn de energiekosten. Energiebesparing kan effect hebben op de investeringen en op de exploitatie. En dat kan weer effect hebben op de waarde van gebouwen. Maar hoe precies, daar is de hele markt nog naar op zoek.”

Onderscheidend
Wat verwacht u op het gebied van duurzaam vastgoed? Harder: “We verwachten dat de vraag naar duurzaam vastgoed gaat toenemen. Zeker omdat er een groot aanbod is van gebouwen die zeer matig presteren op het gebied van duurzaamheid. Wil je onderscheidend zijn in de markt, dan zul je moeten aanhaken bij de vraag naar duurzaamheid die nu aantoonbaar aanwezig is. Huurders zijn echter niet bereid extra te betalen voor duurzame gebouwen. Maar op het moment dat ze bij gelijkblijvende huur een duurzaam gebouw kunnen betrekken, heeft dat zeker de voorkeur.”

In welke sectoren is er vraag naar methodes als Slice? Harder: “We hebben bijvoorbeeld projecten in scholenbouw en bij gemeentes en andere overheden. Je ziet in die projecten dat deze methode twee soorten mensen dwingt om met elkaar te praten; de groep die gaat over de investeringen en de groep die bezig is met de organisatie en dus de exploitatie. Daar bestaat een cultuurverschil tussen dat overbrugd moet worden.”