Steeds meer energielabels afgegeven

Steeds meer energielabels afgegeven

Uit recent onderzoek van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken (NBWO), dat werd uitgevoerd in opdracht van NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL, blijkt dat per 1 januari 2010 inmiddels 22% van alle woningen in Nederland een energielabel heeft. In november 2008, het jaar waarin het energielabel bij verkoop van een woning verplicht werd gesteld, had 7,1% van de totale woningvoorraad een energielabel. In februari 2009 was dit percentage 11,9%. In ruim een jaar is dus een verdubbeling gerealiseerd.

Hogere labels
Het aandeel van de lagere energielabels (E, F en G) in de totale voorraad van woningen blijkt verder af te nemen. In november 2008 bedroeg dit percentage 37%, in februari 2010 was dit nog 32%. De energielabels C en D worden het vaakst uitgegeven; 56% van de woningen heeft dit label. De energielabels A en B zijn samen goed voor 11% van het totaal. Vrijstaande koopwoningen hebben relatief de meeste A- en B-labels (18%), hoek- en tussenwoningen de minste (8%).

Appartementen
Uit het onderzoek blijkt verder dat relatief veel appartementen een energielabel hebben; van de woningen met een label is 31% een appartement. Vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen hebben relatief weinig labels (respectievelijk 10% en 11%). Dit valt deels te verklaren uit het feit dat appartementen een hogere omloopsnelheid hebben dan andere woningtypen. Vrijstaande woningen verruilen minder vaak van eigenaar.

Spreiding
Opmerkelijk zijn ook de resultaten betreffende de regionale spreiding van de afgegeven energielabels. Vooral op gemeentelijk niveau zijn de verschillen groot. Zo heeft in de gemeente Wageningen 47% van de woningen een energielabel en bedraagt dit percentage in Renswoude slechts 0,4%. De verschillen tussen provincies zijn iets minder groot en lopen uiteen van circa 18% in de provincie Noord-Holland tot bijna 30% in Groningen. Nader onderzoek is nodig om deze verschillen te verklaren.

Lees meer over energielabels in ons dossier.