Europese wetgeving rond energieprestatie gebouwen aangepast

Europese wetgeving rond energieprestatie gebouwen aangepast

Het Europees Parlement heeft een nieuwe richtlijn aangenomen rond de energieprestatie van gebouwen. Die moet ervoor zorgen dat het Europese energieverbruik in 2020 met 20% moet zijn afgenomen. Daarnaast moet ook de CO2-uitstoot met 20 tot 30% afnemen. Dat meldt Engineeringnet.be.

Richtlijn
Van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt 40% voor de rekening van gebouwen. Daarnaast breidt de sector uit, waardoor het energieverbuik toeneemt. De nieuwe richtlijn stelt dat alle nieuwe gebouwen vanaf eind 2020 aan strengere normen rond energiebesparing moeten voldoen. Daarnaast moet er meer gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 2018. Bestaande gebouwen moeten, indien mogelijk, hun energieprestatie verbeteren door aanzienlijke renovaties.

Tegenstanders

Eerder waarschuwde werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de Europese concurrentiepositie om zeep zou worden geholpen als de Europese reductiedoelstelling verhoogd zou worden tot 30%. De verhoging van dat percentage is nu in het midden gelaten. Pas als andere welvaartslanden zich ook gaan richten op die 30% wordt die stap genomen

Vermijden
Daarnaast worden eigenaars aangemoedigd om intelligente meters te plaatsen en de verwarming, loodgieterij en airconditioning te vervangen door hoge-rendementinstallaties zoals warmtepompen. De EU adviseert om de nadruk te leggen op maatregelen die verhoogde temperaturen vermijden, zoals verduistering of voldoende warmtecapaciteit in de constructie van het gebouw en om passieve koelingtechnieken te ontwikkelen en toe te passen.

Lidstaten
Aan de lidstaten wordt gevraagd een nationaal plan uit te werken om het aantal gebouwen dat een nul energieprestatie heeft te vergroten. Tegen 30 juni 2011 zouden de lidstaten een lijst opgesteld moeten hebben met maatregels en financiële incentives om de doelstellingen van de richtlijn te behalen.

De nieuwe richtlijn (2010/31/EU) kun u hier downloaden (.pdf).