Energieverspilling kantoren strenger gecontroleerd

Energieverspilling kantoren strenger gecontroleerd

Vooral in kantoren is nog veel onzuinige verlichting. In samenwerking met IPO en VROM worden daarom 125 (gemeente)ambtenaren opgeleid om toezicht te houden op het naleven van de wet milieubeheer. Dat zegt Hetty Hafkamp, voorzitter van de Taskforce Verlichting in Binnenlands Bestuur.

Taskforce Verlichting
De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van openbaar bestuur, bedrijfsleven en andere bij verlichting en milieu betrokken organisaties. De groep bracht in 2008 een rapport uit waarin stond dat lokale overheden nog weinig oog hadden voor efficiënte en zuinige verlichting. Hafkamp sprak toen de ambitie uit dat het rond 2010 sterk zou moeten zijn verbeterd.

Verspilling bij utiliteitsbouw
Met name in de utiliteitsbouw wordt volgens haar anno 2010 nog veel energie verspild doordat er geen zuinige verlichting wordt gebruikt of dat lampen branden als er niemand aan het werk is.

Een van de problemen daar is dat de eigenaar meestal niet de gebruiker is van het gebouw. “Daardoor voelt geen van beide zich verantwoordelijk voor het besparen op verlichting.” Reden voor de Taskforce om bij VROM te pleiten voor striktere regelgeving om energiebesparing af te dwingen. “Op grond van de wet milieubeheer kunnen gemeenten nu ook al optreden tegen verspilling. Maar er wordt nauwelijks op gecontroleerd, laat staan gehandhaafd”, aldus de voorzitter van de Taskforce. Om hier verbetering in te brengen volgen 125 ambtenaren van ‘handhavingbevoegde overheden’ een training. Zij zullen in de nabije toekomst als controleur worden ingezet.