‘Meer dan bouwen’ project Zwolle van start

‘Meer dan bouwen’ project Zwolle van start

Integratie bouwkolom voor duurzaamheidIn de bouwsector wordt veel over duurzaamheid gesproken, maar in de praktijk blijkt het voor woningeigenaren en bewoners moeilijk om uit de grote diversiteit aan mogelijkheden te kiezen. In de regio Zwolle slaan ruim dertig marktpartijen uit de gehele bouwkolom de handen ineen om tot een duidelijk herkenbaar duurzaam aanbod te komen. Onder het motto ‘Meer dan bouwen’ gaan architecten, bouwers, installateurs en bouwtoeleveranciers uit de regio zichzelf positioneren als aanbieders van duurzame oplossingen voor zowel de nieuwbouw als bestaande woningen.

Schakels
Het ‘Meer dan bouwen’-netwerk in de regio Zwolle is opgezet door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), dat in andere plaatsen in het land met deze aanpak heeft gewerkt. Het initiatief wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. ‘In het Meer dan bouwen-netwerk komen ontwerpende, bouwende en installerende partijen bij elkaar rond het thema duurzaamheid. Wil je tot nieuwbouw of verbouw van een duurzame woning komen, dan dienen alle schakels in de bouwkolom dezelfde definitie te hanteren. Er zijn echter net zoveel definities in omloop als er bouwers en architecten zijn,’ luidt de toelichting van Piet M. Oskam, directeur van het CIB. ‘Op veel bouwproducten wordt een etiket ‘duurzaamheid’ geplakt, zonder dat die pretentie wordt waargemaakt. Wil je een echte duurzame oplossing in de bouw bereiken, dan is daarvoor samenspel tussen architecten, bouwers en installateurs en bouwtoeleveranciers nodig. De door het CIB ontwikkelde aanpak voorziet dan ook in samenwerking tussen alle betrokken schakels uit de bouwkolom,’ stelt Oskam.

Bestaande bouw en nieuwbouw vragen eigen oplossingen
De Gemeente Zwolle kent een woningvoorraad van 51.310 woningen, waarvan 52% eigendom is van particuliere woningeigenaren. Daarnaast staan in Zwolle nog enkele nieuwbouwprojecten op stapel. Dat biedt een groot potentieel aan besparingsmogelijkheden voor bewoners en een groot bouwvolume voor bedrijven uit de gehele bouwsector. ‘Het is een plezierige bijkomstigheid dat door de overheid een verlaging van het BTW-tarief voor onderhouds- en renovatiewerkzaamheden van 19 naar 6% is aangekondigd voor de komende periode van negen maanden. Naast de landelijke stimuleringsmaatregelen kent de gemeente Zwolle een lokale subsidie voor verduurzaming van woningen met een bouwjaar van voor 1996. Dat stimuleert bewoners om juist nu een eventuele verbouwing te koppelen aan duurzame maatregelen. Het is dan ook een logische keuze van bouwers, architecten en installateurs in de regio Zwolle om juist nu tot een helder en compleet aanbod aan duurzame bouwoplossingen te komen. CIB-directeur Oskam verwacht ‘dat de actieve houding van de Zwolse bouwers leidt tot een stevige doorbraak van duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. ‘Als je nu als bewoner of corporatie gaat nieuw- of verbouwen, is het een uitgelezen kans om te investeren in duurzame oplossingen. Daarmee verlaag je de energielasten, verminder je de CO2 emissie en verhoog je het wooncomfort van de eigen woning. Als je daar dan ook nog subsidie, een lagere BTW en een hogere hypotheekgarantie voor krijgt, levert dat een unieke kans op die we niet snel opnieuw zullen krijgen’, aldus Oskam.

Bron: EPG Netwerk