Voldoe aan de EPC met warmtepompen en dakisolatie

Voldoe aan de EPC met warmtepompen en dakisolatie

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen wordt op 1 januari 2011 aangescherpt van 0,8 naar 0,6. Een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties is volgens hoofdaannemers burger- en utiliteitsbouw (B&U) de beste methode om aan deze norm te kunnen voldoen. Warmtepompen wordt genoemd als populairste installatietechnische oplossing, dakisolatie als meest geschikte bouwkundige oplossing. Dit blijkt uit onderzoek voor het BouwKennis Jaarrapport 2010/2011 dat binnenkort verschijnt.[table id=3 /]

De Energie Prestatie Coëfficiënt geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. De energieprestatie van een woning gaat alleen over het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting. Sinds de invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt. Momenteel ligt deze norm op 0,8. Per 1 januari 2011 moeten nieuwe woningen voldoen aan een EPC van 0,6. In 2020 moeten nieuwe woningen ten slotte volledig energieneutraal gebouwd worden.

Combinatie van maatregelen

Om aan de EPC-norm te voldoen, kunnen bouwers meer intelligente installaties gebruiken, zoals zonne-energie, of meer bouwkundige maatregelen nemen, zoals woningisolatie. Uit onderzoek van BouwKennis blijkt dat bijna zes op de tien hoofdaannemers B&U, installateurs en ontwikkelaars vindt dat de norm het beste behaald kan worden door een combinatie van deze twee methoden.

Bijna een kwart denkt dat de EPC-norm het beste behaald kan worden door intelligente installaties. Hoewel installateurs hiermee in de praktijk vanzelfsprekend meer ervaring hebben, kiezen zij hier in verhouding met andere partijen slechts marginaal vaker voor. Een op de tien partijen noemt alleen bouwkundige maatregelen als beste methode om de EPC-norm te halen.

Meest geschikte oplossingen nieuwbouw
Vervolgens is aan partijen die de voorkeur gaven aan intelligente installaties of een combinatie van maatregelen gevraagd wat de beste installatietechnische oplossing is. Ditzelfde is ook gevraagd voor bouwkundige maatregelen, aan partijen die hiervoor of voor een combinatie van de twee kozen. Als beste installatietechnische oplossing om de EPC-norm te halen wordt de warmtepomp het vaakst genoemd. Dit systeem kan net als een CV-installatie het huis voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen. Als enige partij zien installateurs meer in een lage temperatuur verwarming (LTV). Gemiddeld 18% van de marktpartijen noemt LTV de meest geschikte oplossing om aan de EPC-norm te voldoen. Onder installateurs is dit 30%.
Dakisolatie wordt genoemd als beste bouwkundige oplossing om de EPC-norm te halen. Van de hoofdaannemers B&U noemt maar liefst 45% deze oplossing. Van de installateurs is dit 31% en van de ontwikkelaars 21%. Deze laatste marktpartij ziet meer heil in muurisolatie. Opvallend is het hoge percentage ‘anders’ bij ontwikkelaars. Hieronder verstaan zij veelal alle bovengenoemde isolatiemogelijkheden tezamen. Waarschijnlijk achten ontwikkelaars een enkele isolerende maatregel niet voldoende om de EPC-norm te halen.

Bron: Hibin